ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΤΕΑΝ: Διετή παράταση αποπληρωμής δανείων σε 5.500 επιχειρήσεις

ΕΤΕΑΝ: Διετή παράταση αποπληρωμής δανείων σε 5.500 επιχειρήσεις

Διετή παράταση στην αποπληρωμή τους αναμένεται να εγκρίνει το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ) για 5.500 επιχειρήσεις με συνολικά δάνεια ύψους 150 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για τα δάνεια της λεγόμενης α΄ και β΄ φάσης που έχει δώσει το ΕΤΕΑΝ όταν λειτουργούσε ακόμη ως ΤΕΜΠΜΕ, αλλά και δάνεια που έχουν δοθεί μέσα από τα προγράμματα αγοράς πρώτων υλών, πληρωμής ασφαλιστικών και φορολογικών υποχρεώσεων, καθώς και εγγυήσεις που είχε αναλάβει για την έκδοση εγγυητικών επιστολών προς επιχειρήσεις. Προϋπόθεση για την παράταση είναι η οικονομική συμπεριφορά των επιχειρήσεων αυτών, δηλαδή να έχουν δείξει σημάδια ότι θέλουν να αποπληρώσουν τις οφειλές τους. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται μετά την ανανέωση του ομολόγου ονομαστικής αξίας 640 εκατ. ευρώ που έχει στην κατοχή του το ΕΤΕΑΝ και το οποίο αποτελεί μέρος του μετοχικού του κεφαλαίου. Οπως έχει ανακοινώσει το υπουργείο Ανάπτυξης για το θέμα θα υπάρξει σχετική νομοθετική ρύθμιση, που θα επιτρέπει την κεφαλαιακή θωράκιση του Ταμείου και την απρόσκοπτη συνέχιση της λειτουργίας του. Τα δάνεια στα οποία προβλέπεται να δοθεί παράταση είναι:

• Δάνεια 70 εκατ. ευρώ της περιόδου 2009 (α΄ και β΄ φάσης)

• Δάνεια 75 εκατ. ευρώ για αγορά πρώτων υλών

• Δάνεια 7 εκατ. ευρώ για παροχή εγγυήσεων

• Δάνεια 300.000 ευρώ για εξόφληση ασφαλιστικών και φορολογικών υποχρεώσεων.

Σημειώνεται ότι μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί παρατάσεις αποπληρωμής για περισσότερες από 4.000 επιχειρήσεις με εγγυημένες οφειλές δανείων κεφαλαίου κινήσεως (α΄ και β΄ φάση), ενώ έχουν χορηγηθεί ισάριθμες περίπου εγκρίσεις για συγχρηματοδότηση και εγγύηση επιχειρηματικών δανείων του Ταμείου Επιχειρηματικότητας (ΤΕΠΙΧ). Εκτός από τις 4.000 ήδη εγκριθείσες αναδιαρθρώσεις που δεν έχουν επιστρέψει στo ΕΤΕΑΝ, χρήση της ευεργετικής διάταξης για την παράταση μπορούν να κάνουν 1.450 επιχειρήσεις που έχουν υπαχθεί στα υπόλοιπα προγράμματα της ΕΤΕΑΝ καθώς και της πρώην ΤΕΜΠΜΕ. Η ανανέωση του ομολόγου των 640 εκατ. ευρώ θα επιτρέψει την ομαλή συνέχιση της λειτουργίας του ΕΤΕΑΝ, μέσω του οποίου αξιοποιούνται, μεταξύ άλλων, κονδύλια του ΕΣΠΑ για τη δανειοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Μέχρι σήμερα το Ταμείο έχει εγκρίνει τη χορήγηση χαμηλότοκων δανείων μέσω τραπεζών συνολικού ύψους 450 εκατ. ευρώ σε περίπου 4.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ενώ η δέσμευση που έχει αναλάβει είναι η διοχέτευση στην αγορά συνολικά 900 εκατ. ευρώ.