ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Παγίδες» με μεγαλύτερο φόρο κρύβει το νέο έντυπο Ε9 του 2014

«Παγίδες» με μεγαλύτερο φόρο κρύβει το νέο έντυπο Ε9 του 2014

Προθεσμία μέχρι τις 30 Μαΐου έχουν περισσότεροι από 1 εκατομμύριο φορολογούμενοι που κατέχουν ακίνητα, καθώς θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονικά τη δήλωση στοιχείων ακινήτων το γνωστό έντυπο Ε9 του έτους 2014.

Το νέο έντυπο Ε9 κρύβει «παγίδες» τις οποίες θα πρέπει να προσέξουν ιδιαίτερα οι φορολογούμενοι για να αποφύγουν την πληρωμή μεγαλύτερου φόρου για την ακίνητη περιουσία που διαθέτουν.

Συγκεκριμένα όσοι νομιμοποίησαν ή τακτοποίησαν αυθαίρετα κτίσματα ή ημιυπαίθριους χώρους το περασμένο έτος αλλά και εκείνοι που είχαν ρυθμίσει αντίστοιχους χώρους τα προηγούμενα χρόνια και δεν τους είχαν δηλώσει στο Ε9 θα πρέπει να το πράξουν τώρα. Με τη δήλωση των χώρων αυτών στο Ε9 αυξάνεται η επιφάνεια του ακινήτου και θα επιβληθεί υψηλότερη φορολογία σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια.

Σημειώνεται ότι το Ε9 υποβάλλεται ηλεκτρονικά από κάθε φυσικό πρόσωπο και μόνο στην περίπτωση που ο υπόχρεος σε δήλωση στοιχείων ακινήτων έτους 2014 έχει αποβιώσει, η δήλωση  υποβάλλεται χειρόγραφα στον αρμόδιο προϊστάμενο ΔΟΥ από όλους τους κληρονόμους ή από πληρεξούσιο.

Υπενθυμίζεται ότι υποχρέωση υποβολής δήλωσης Ε9 για το έτος 2014 έχουν:

1. Οσοι φορολογούμενοι είχαν μεταβολές στην περιουσιακή τους κατάσταση εντός του έτους 2013, οι οποίες υπάρχουν και κατά την 1η Ιανουαρίου 2014. Σ’ αυτή την κατηγορία, υπάγονται όσοι το περασμένο έτος:

• Πώλησαν ή αγόρασαν ακίνητα.
• Μεταβίβασαν ή απέκτησαν ακίνητα με δωρεές ή γονικές παροχές.
• Κληρονόμησαν ακίνητα. 
• Μεταβίβασαν ή απέκτησαν την ψιλή κυριότητα ή την επικαρπία ακινήτων.
• Είχαν οποιεσδήποτε μεταβολές στα ποσοστά συνιδιοκτησίας ή στις επιφάνειες των ακινήτων τους.

2. Τα νομικά πρόσωπα, εφόσον τα ακίνητά τους εντάσσονται σε κάποια κατηγορία απαλλαγών ή μειώσεων του ΕΝΦΙΑ.

3. Τα φυσικά πρόσωπα τα οποία έχουν ακίνητα που απαλλάσσονται του φόρου ή για τα οποία προβλέπεται μείωση αυτού.

4. Οσοι έχουν τακτοποιηθέντα ή νομιμοποιηθέντα ακίνητα ή ημιυπαίθριους χώρους, εφόσον αυτοί δεν έχουν αναγραφεί σε προηγούμενες δηλώσεις Ε9.

5. Οσοι έχουν κενά ημιτελή ακίνητα που δεν έχουν ηλεκτροδοτηθεί ή ηλεκτροδοτούνται με εργοταξιακό ρεύμα, ανεξάρτητα αν τα έχουν ήδη δηλώσει, προκειμένου να τύχουν της προβλεπόμενης μείωσης στον ΕΝΦΙΑ.

6. Ο κάτοχος ακινήτου, που ανήκει σε φορέα της γενικής κυβέρνησης, χωρίς τη συναίνεση του φορέα.

7. Ο κάτοχος ακινήτου, που ανήκει στην ΕΤΑΔ Α.Ε. και στην «Παράκτιο Αττικό Μέτωπο Α.Ε.», με τη συναίνεση των ως άνω εταιρειών.

8. Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), για ακίνητο που έχει δεσμεύσει για οποιονδήποτε λόγο, για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο εκκρεμεί η καταβολή σχετικής αποζημίωσης. Ο κάτοχος δεσμευμένου ακινήτου από ΟΤΑ, για το οποίο εκκρεμεί καταβολή αποζημίωσης, οφείλει να το αναγράψει και αυτός στο Ε9, και να σημειώσει ότι το ακίνητο είναι δεσμευμένο από ΟΤΑ και εκκρεμεί η καταβολή αποζημίωσης.

9. Ο εργολάβος, για να αναγράψει το εργολαβικό του αντάλλαγμα, εφόσον έχουν παρέλθει 4 χρόνια από την έναρξη ανέγερσης της οικοδομής ή και πριν από την παρέλευση της τετραετίας εφόσον το εργολαβικό αντάλλαγμα έχει χρησιμοποιηθεί από αυτόν καθ’ οιονδήποτε τρόπο. Ο οικοπεδούχος για να διαγράψει το εργολαβικό αντάλλαγμα, σύμφωνα με τα ανωτέρω.