ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στις 12.917 οι εκκρεμείς συντάξεις του Δημοσίου

Στις 12.917 οι εκκρεμείς συντάξεις του Δημοσίου

Στοιχεία για τις εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης, οι οποίες δεν έχουν μπει ακόμη σε διαδικασία επεξεργασίας, διαβίβασε στη Βουλή ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας. Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά, ο μέσος όρος κανονισμού της σύνταξης ανέρχεται σε 3 έως 4 μήνες, ενώ για τους πολιτικούς υπαλλήλους σε 4 έως 6 μήνες. Οπως προκύπτει από τα σχετικά έγγραφα, «οι εκκρεμότητες της Υπηρεσίας Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους ως προς τη μη επεξεργασία αιτήσεων συνταξιοδότησης είναι κατά κατηγορία οι ακόλουθες:

• Πολιτικοί υπάλληλοι και λειτουργοί, υπάλληλοι ΟΤΑ και ΝΠΔΔ καθώς και ιερείς: 12.315.

• Στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας: 602».

«Από την αντιπαραβολή των στοιχείων των ανεπεξέργαστων αιτήσεων συνταξιοδότησης και του αριθμού των ατόμων που λαμβάνουν προκαταβολή, είναι εμφανές ότι το υπουργείο Οικονομικών καταβάλλει άμεσα κατά μήνα το χρηματικό ποσό της προκαταβολής στους αποχωρούντες από την Υπηρεσία, χωρίς καν να έχουν εισέλθει στην Υπηρεσία Συντάξεων του ΓΛΚ τα δικαιολογητικά των ενδιαφερομένων από τις αρμόδιες κατά περίπτωση Διευθύνσεις Διοικητικού-Προσωπικού» επισημαίνει ο κ. Σταϊκούρας.

Για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, ο μέσος όρος κανονισμού της σύνταξης ανέρχεται σε 3 έως 4 μήνες. Τα πρόσωπα αυτά κατά την αποχώρησή τους λαμβάνουν τρίμηνες αποδοχές ενέργειας, με συνέπεια να εκμηδενίζεται σχεδόν ο χρόνος που δεν λαμβάνουν καμία χρηματική παροχή.

Ο μέσος όρος κανονισμού της σύνταξης των πολιτικών υπαλλήλων και λειτουργών του Δημοσίου ανέρχεται σε 4 έως 6 μήνες, σημειώνει ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, υπογραμμίζοντας ότι ο χρόνος έκδοσης της πράξης κανονισμού σύνταξης, καθώς και ο αριθμός των εκδιδομένων κατά μήνα πράξεων υπόκειται σε ενδελεχή έλεγχο. «Το υπουργείο Οικονομικών, παρά τη μείωση του αριθμού των υπαλλήλων της Υπηρεσίας Συντάξεων, καταβάλλει διαρκώς προσπάθειες για την επιτάχυνση των διαδικασιών απονομής της σύνταξης στους δικαιούχους από το Δημόσιο, που ανήκουν στην αρμοδιότητά του, επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα την οικονομική τους διευκόλυνση για το χρονικό διάστημα από την αποχώρησή τους από την υπηρεσία μέχρι και την απονομή της οριστικής σύνταξής τους», τονίζει ο κ. Σταϊκούρας.