ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιτροπή Ανταγωνισμού: Ανάληψη δεσμεύσεων από επιχειρήσεις αντί προστίμων

Επιτροπή Ανταγωνισμού: Ανάληψη δεσμεύσεων από επιχειρήσεις αντί προστίμων

Τους όρους, τις προϋποθέσεις, αλλά και τη διαδικασία στην περίπτωση που θα επιβάλλεται η ανάληψη δεσμεύσεων από επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν παραβιάσει τη νομοθεσία περί ανταγωνισμού, αντί προστίμων, αποφάσισε η Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την απόφαση αυτή η Ανεξάρτητη Αρχή ουσιαστικά επιδιώκει επιτάχυνση των διαδικασιών, ειδικά καθώς προβλέπεται ότι οι κατηγορούμενες επιχειρήσεις επιτρέπεται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους να αναλάβουν δεσμεύσεις σε οποιοδήποτε στάδιο διερεύνησης μιας υπόθεσης από την Επιτροπή Ανταγωνισμού.

Η ανάληψη δεσμεύσεων από τις επιχειρήσεις θα σημαίνει παύση περαιτέρω ενεργειών της Επιτροπής Ανταγωνισμού εναντίον τους. Η Αρχή, πάντως, επισημαίνει ότι δεν θεωρεί πρόσφορη την αποδοχή δεσμεύσεων σε υποθέσεις επί των οποίων έχει κοινοποιηθεί ήδη στις επιχειρήσεις η σχετική εισήγηση, δηλαδή όταν ήδη γνωρίζουν τις προθέσεις της Αρχής για τις πιθανές κυρώσεις. Σε μια προσπάθεια δε να προλάβει οποιαδήποτε κριτική περί πιθανής ευνοϊκής μεταχείρισης επιχειρήσεων, η Επιτροπή Ανταγωνισμού αποφάσισε να θεσμοθετήσει διαδικασία διαβούλευσης με φορείς της αγοράς και με ενώσεις καταναλωτών επί των εκάστοτε προτεινόμενων δεσμεύσεων. Πάντως, η δημόσια διαβούλευση θα γίνεται μόνο όταν θα κρίνεται σκόπιμο.

Η αποδοχή δεσμεύσεων αντί επιβολής προστίμων αποκλείεται στις περιπτώσεις που θα διαπιστωθεί ότι επιχειρήσεις έχουν προβεί στις ακόλουθες παραβάσεις της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού: καθορισμός τιμών, νόθευση διαγωνισμών, περιορισμός παραγωγής, εφαρμογή ποσοστώσεων και κατανομή αγορών. Επιπλέον δεσμεύσεις κατά κανόνα δεν θα γίνονται αποδεκτές σε σοβαρές περιπτώσεις κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης. Ακόμη η Επιτροπή δεν θα αποδέχεται δεσμεύσεις εάν η υπόθεση αφορά οριζόντιες συμπράξεις και εμπλεκόμενες επιχειρήσεις έχουν υπαχθεί σε πρόγραμμα επιείκειας (σ.σ.: πρόκειται για την περίπτωση που εμπλεκόμενη επιχείρηση αποκαλύπτει κρίσιμες πληροφορίες στην Επιτροπή με αντάλλαγμα μικρότερες κυρώσεις) ή αν κρίνει ότι οι δεσμεύσεις είναι αόριστες, προτείνονται για παρελκυστικούς λόγους ή δεν εξυπηρετούν την αποτελεσματικότητα της διαδικασίας.

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού διατηρεί το δικαίωμα να κινήσει εκ νέου τη διαδικασία εναντίον επιχειρήσεων σε περίπτωση που αυτές έχουν δώσει ανακριβείς ή παραπλανητικές πληροφορίες, καθώς επίσης και εάν αθετήσουν τις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει, επιβάλλοντάς τους μάλιστα πρόστιμο.