ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ποια υπουργεία …ξέφυγαν στις δαπάνες

Ποια υπουργεία  …ξέφυγαν  στις δαπάνες

Κανένα υπουργείο πλην του Υποδομών και του Οικονομικών δεν υπερέβη στο πρώτο τρίμηνο του έτους τα κονδύλια που είχαν προβλεφθεί για το διάστημα αυτό. Αντίθετα σχεδόν όλα τα υπουργεία είναι κάτω του στόχου, δηλαδή συρρίκνωσαν τις δαπάνες τους στο διάστημα που προαναφέρθηκε. Αποτέλεσμα της εξέλιξης αυτής ήταν οι πραγματοποιηθείσες πρωτογενείς δαπάνες να είναι χαμηλότερες κατά 5,6% ή κατά 644,3 εκατ. ευρώ, σε σχέση με τους στόχους που είχαν τεθεί από το οικονομικό επιτελείο. Συνολικά οι πρωτογενείς δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) διαμορφώθηκαν σε 10,9 δισ. ευρώ στο πρώτο τρίμηνο έναντι στόχου για περίπου 11,57 δισ. ευρώ. Ειδικότερα:

• Στο υπουργείο Υγείας οι συνολικές πληρωμές ήταν χαμηλότερες κατά 301,5 εκατ. ευρώ ή 19,5% κυρίως εξαιτίας της συγκράτησης των δαπανών για εφημερίες, πρόσθετες παροχές και καθυστέρησης πληρωμών του ΠΔΕ.

• Στο υπουργείο Οικονομικών υπήρξε υπέρβαση 19,1 εκατ. ή 11,5% εξαιτίας πρόσκαιρης αύξησης απλήρωτων υποχρεώσεων τον Μάρτιο, λόγω υποχρέωσης καταβολής 30,4 εκατ. για την ελληνική συμμετοχή στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ).

• Οι γενικές κρατικές δαπάνες παρουσιάζουν υπέρβαση 146,5 εκατ. ή 6,9% λόγω καταβολής δαπανών συντάξεων εξαιτίας αυξημένων αποχωρήσεων από το Δημόσιο το 2013.

• Στο υπουργείο Υποδομών καταγράφεται υπέρβαση 139,8 εκατ. ή 64,8% εξαιτίας αύξησης δαπανών του ΠΔΕ λόγω μετακύλισης στο πρώτο φετινό τρίμηνο δαπανών που δεν έγιναν εντός του 2013.

• Οι συνολικές πληρωμές του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κινούνται χαμηλότερα έναντι των στόχων που είχαν τεθεί κατά 76,4 εκατ. ευρώ. Ο χαμηλότερος ρυθμός των πληρωμών του τακτικού προϋπολογισμού οφείλεται στην καθυστέρηση επιχορήγησης των εποπτευόμενων από το υπουργείο ΔΕΚΟ και Νομικών Προσώπων.