ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ούτε παράταση ούτε πρόστιμα για το έντυπο Ε9

Ούτε παράταση ούτε πρόστιμα για το έντυπο Ε9

Θα καταρρεύσει το ηλεκτρονικό σύστημα του υπουργείου Οικονομικών (taxisnet) εφόσον δοθεί παράταση για την υποβολή του εντύπου Ε9 (λήγει σήμερα η προθεσμία). Αυτό αναφέρουν στελέχη του υπουργείου Οικονομικών τα οποία υπογραμμίζουν ότι τις τελευταίες μέρες το ηλεκτρονικό σύστημα παρουσιάζει αρρυθμίες. Σημειώνεται ότι ήδη είναι σε εξέλιξη εκτός της υποβολής του εντύπου Ε9 και η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων από επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών εξετάζει, με στόχο να εξυπηρετήσει τους υπόχρεους φορολογουμένους, να καταθέσει τροπολογία στη Βουλή που θα παρέχει τη δυνατότητα σε όσους δεν καταφέρουν να υποβάλουν τη δήλωσή τους μέχρι σήμερα να το πράξουν μετά την εκκαθάριση του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) που θα πραγματοποιηθεί στις 20 Ιουνίου. Με στόχο να μην μπλοκάρει το ηλεκτρoνικό σύστημα οι υπόχρεοι σε Ε9 θα μπορέσουν μετά το τέλος της υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, δηλαδή από τις 30 Ιουνίου και μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου να υποβάλουν τροποποιητικές δηλώσεις, χωρίς την καταβολή του σχετικού προστίμου. Βέβαια, μέχρι τότε θα πληρώνουν τον ΕΝΦΙΑ και ο συμψηφισμός θα γίνει στις δόσεις που απομένουν μέχρι το τέλος του έτους.

Υπενθυμίζεται ότι υποχρέωση υποβολής δήλωσης Ε9 για το έτος 2014 έχουν:

Οσοι φορολογούμενοι είχαν μεταβολές στην περιουσιακή τους κατάσταση εντός του έτους 2013, οι οποίες υπάρχουν και κατά την 1η Ιανουαρίου 2014. Σ’ αυτήν την κατηγορία υπάγονται όσοι το περασμένο έτος:

• Πώλησαν ή αγόρασαν ακίνητα.

• Μεταβίβασαν ή απέκτησαν ακίνητα με δωρεές ή γονικές παροχές.

• Κληρονόμησαν ακίνητα.

• Μεταβίβασαν ή απέκτησαν την ψιλή κυριότητα ή την επικαρπία ακινήτων.

• Είχαν οποιεσδήποτε μεταβολές στα ποσοστά συνιδιοκτησίας ή στις επιφάνειες των ακινήτων τους.