ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πρόσληψη νέου συμβούλου για την αποτίμηση μισθώματος του ιπποδρόμου

Πρόσληψη νέου συμβούλου για την αποτίμηση μισθώματος του ιπποδρόμου

Με ένα διαγωνισμό εξπρές επιχειρεί το ΤΑΙΠΕΔ να ξεπεράσει τον κάβο του μισθώματος του ιπποδρόμου στην ιδιωτικοποίηση του Οργανισμού Διεξαγωγής Ιπποδρομιών Ελλάδος (ΟΔΙΕ). Το Ταμείο Αποκρατικοποιήσεων προχωρεί στην πρόσληψη νέου συμβούλου, ο οποίος θα καταθέσει νέα αποτίμηση για το μίσθωμα του Ιπποδρόμου.

Στην απόφαση αυτή κατέληξε το ΤΑΙΠΕΔ προκειμένου να καταστήσει ελκυστικότερη την εκχώρηση της άδειας του ιπποδρομιακού στοιχήματος και να επιτρέψει την αξιοποίηση του ιπποδρόμου στο Μαρκόπουλο, που σήμερα υποαξιοποιείται. Επίσης στόχο έχει να επαναφέρει στη διαδικασία αποκρατικοποίησης του ΟΔΙΕ την ενδιαφερόμενη PMU. Η τελευταία φέρεται ότι απέσυρε το ενδιαφέρον της μόλις γνωστοποιήθηκε το αρχικό προτεινόμενο μίσθωμα των 6 εκατ. ευρώ ετησίως ή των 500.000 ευρώ μηνιαίως. Την αποτίμηση αυτή κατέθεσαν στο ΤΑΙΠΕΔ οι εταιρείες Planet και Savills.

Το ΤΑΙΠΕΔ, για να ξεπεράσει τον κάβο, προχωρεί στην πρόσληψη νέου συμβούλου αποτίμησης του μισθώματος του ιπποδρόμου. Ο διαγωνισμός ήδη έχει προκηρυχθεί και οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν προσφορές μέχρι 4 Ιουνίου. Σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού, ο ανάδοχος θα πρέπει να καταθέσει την αποτίμηση του μισθώματος εντός 15 ημερών από την ανάθεση του έργου.

Οι χρόνοι είναι ιδιαίτερα πιεστικοί, καθώς κυβέρνηση και ΤΑΙΠΕΔ καθυστέρησαν την αποκρατικοποίηση, με αποτέλεσμα να έχει διαμορφωθεί μια κρίσιμη κατάσταση στον ιππόδρομο. Παράγοντες της αγοράς και του ΟΔΙΕ σημειώνουν ότι η κατάσταση είναι ήδη οριακή, δεδομένου ότι σε αρκετές περιπτώσεις δεν υπάρχουν ακόμη τροφές και φάρμακα για τα άλογα. Προτείνουν δε o μέτοχος ΤΑΙΠΕΔ και η κυβέρνηση να δοθούν κάποιες οικονομικές ενισχύσεις ή/και κίνητρα προκειμένου να κρατηθεί στη ζωή ο ιππόδρομος του Μαρκόπουλου μέχρι να εισέλθει ο ιδιώτης επενδυτής.

Ενδιαφερόμενοι για την απόκτηση της άδειας Ιπποδρομιακού Στοιχήματος είναι η γαλλική PMU και η ελληνική Intralot. Η τελευταία, μάλιστα, έχει εγείρει αξιώσεις ύψους 25 εκατ. ευρώ για οφειλές του ΟΔΙΕ προς την ίδια. Ο ανάδοχος της άδειας, βάσει της σύμβασης παραχώρησής της, θα πρέπει να διοργανώνει ιπποδρομίες επί ελληνικού εδάφους. Επίσης, είναι κρίσιμης σημασίας για τους ενδιαφερομένους, να μη διακοπεί η λειτουργία του ιπποδρόμου. Η διεθνής εμπειρία δείχνει ότι είναι ιδιαίτερα δύσκολη η αποτελεσματική επανάκαμψη της λειτουργίας ενός ιπποδρόμου.