ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εκπρόθεσμες δηλώσεις Ε9 χωρίς επιβολή προστίμου έως τα μέσα Ιουνίου

Εκπρόθεσμες δηλώσεις Ε9 χωρίς επιβολή προστίμου έως τα μέσα Ιουνίου

Χωρίς πρόστιμο θα συνεχιστεί η υποβολή της δήλωσης στοιχείων Ε9 μέχρι και τα μέσα Ιουνίου, ενώ από τον Ιούλιο και μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου οι υπόχρεοι θα έχουν τη δυνατότητα να διορθώσουν λάθη ή παραλείψεις στα εκκαθαριστικά σημειώματα του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων χωρίς να επιβαρυνθούν επίσης με πρόστιμα. Το υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε χθες ότι θα προωθήσει στη Βουλή νομοθετική διάταξη που θα ορίζει ότι δεν θα επιβαρύνονται με πρόστιμα όσοι υποβάλουν εκπρόθεσμες δηλώσεις Ε9 μέχρι την έκδοση των εκκαθαριστικών σημειωμάτων του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων στα μέσα Ιουνίου. Αν και η σχετική προθεσμία έληξε τυπικά χθες, όμως η ηλεκτρονική εφαρμογή του Περιουσιολογίου (Ε9) παραμένει ανοικτή και θα δέχεται εκπρόθεσμες δηλώσεις Ε9 χωρίς να επιβάλλεται το πρόστιμο των 100 ευρώ.

Μετά την έκδοση των εκκαθαριστικών σημειωμάτων του ΕΝΦΙΑ, θα δοθεί η δυνατότητα στους φορολογουμένους να υποβάλουν το Ε9 του 2014 από τον Ιούλιο έως και τον Σεπτέμβριο, ώστε να διορθώσουν τυχόν λάθη ή παραλείψεις που θα βρουν στα εκκαθαριστικά τα οποία θα εκδοθούν τον Ιούνιο. Με τη ρύθμιση αυτή, οι φορολογούμενοι θα μπορούν να μεταβάλουν πληροφοριακά στοιχεία για τα σπίτια, τα οικόπεδα, τα αγροτεμάχια και τα λοιπά ακίνητα που κατείχαν την 1η Ιανουαρίου 2014 και τα οποία είχαν συμπεριλάβει σε δηλώσεις Ε9 των ετών 2005-2014, υποβάλλοντας αρχικές ή τροποποιητικές δηλώσεις Ε9 έτους 2014 χωρίς επιβαρύνσεις με πρόστιμα. Τα αποτελέσματα της εκ των υστέρων υποβολής αρχικών ή τροποποιητικών δηλώσεων Ε9 θα είναι να μεταβληθούν τα ποσά του ΕΝΦΙΑ που θα τους έχουν καταλογιστεί με τα εκκαθαριστικά τα οποία θα έχουν εκδοθεί τον Ιούνιο.

Στο υπουργείο Οικονομικών θεωρούν ότι είναι πολύ πιθανό, εξαιτίας της επιβολής φόρου ακινήτων για πρώτη φορά στα αγροτεμάχια και στις λοιπές εκτάσεις γης εκτός σχεδίου, να γίνουν πολλά λάθη κατά τον υπολογισμό των τελικών επιβαρύνσεων ειδικά για τα ακίνητα αυτά. Οπως εκτιμούν αρμόδιοι παράγοντες του υπουργείου, τα λάθη που είναι πολύ πιθανό να εμφανιστούν στα εκκαθαριστικά σημειώματα του ΕΝΦΙΑ θα οφείλονται κατά κύριο λόγο σε ελλιπή ή λανθασμένα στοιχεία τα οποία έχουν δηλώσει πολλοί φορολογούμενοι, σε έντυπα Ε9 των ετών 2005-2013 ή και στο έντυπο του 2014, για τις εκτός σχεδίων πόλεων ή οικισμών εδαφικές εκτάσεις που κατέχουν.