ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέα αποτίμηση του μισθώματος για τον Ιππόδρομο

Νέα αποτίμηση του μισθώματος για τον Ιππόδρομο

Το Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων του ΤΑΙΠΕΔ ζήτησε τη νέα αποτίμηση του μισθώματος για τον Ιππόδρομο στο Μαρκόπουλο, στο πλαίσιο της αποκρατικοποίησης του Οργανισμού Διεξαγωγής Ιπποδρομιών Ελλάδος (ΟΔΙΕ). Πρόκειται για το μίσθωμα  που θα  καταβάλει ο προτιμητέος  επενδυτής που θα επιλεγεί στον διαγωνισμό παραχώρησης της άδειας του Ιπποδρομιακού Στοιχήματος. Ο τελευταίος είναι υποχρεωμένος βάσει της  άδειας να πραγματοποιεί ιπποδρομίες εντός της ελληνικής επικράτειας  και σαν συνέπεια  η μίσθωση του ιπποδρόμου στο Μαρκόπουλο αποτελεί μονόδρομο.

Προς την κατεύθυνση αυτή, το ΤΑΙΠΕΔ προσέλαβε ανεξάρτητο σύμβουλο που θα υπολόγιζε το εύλογο τίμημα για τη μίσθωση του ιππόδρομου. Ο σύμβουλος που προσλήφθηκε, εκτίμησε σε 6 εκατ. ευρώ το ετήσιο μίσθωμα, ποσό που κρίθηκε αποτρεπτικό για την υλοποίηση της αποκρατικοποίησης, δεδομένου ότι ανέρχεται στο ύψος των εσόδων που έχει ο ΟΔΙΕ σήμερα από τις ελληνικές ιπποδρομίες. Στην πράξη, ο νέος επενδυτής θα έπρεπε να καταβάλει όλα τα έσοδά του από τις ελληνικές ιπποδρομίες στον ιδιοκτήτη του ακινήτου του ιππόδρομου. Εν προκειμένω στο Ελληνικό Δημόσιο, όπου αναμένεται να μεταφερθούν οι τίτλοι του ακινήτου, μετά την εκκαθάριση του ΟΔΙΕ.

Το Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων του ΤΑΙΠΕΔ έκρινε τη συγκεκριμένη μεθοδολογία υπολογισμού του τιμήματος λανθασμένη. Για τον λόγο αυτό ζητήθηκε η πρόσληψη νέου συμβούλου που θα αποτιμήσει εκ νέου το μίσθωμα, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τον νόμο για την αποκρατικοποίηση του ΟΔΙΕ, που επιβάλλει την ιδιωτικοποίησή του εν λειτουργία. Τον παράγοντα αυτό, σύμφωνα με στελέχη του ΤΑΙΠΕΔ, δεν έλαβε υπ’ όψιν ο πρώτος σύμβουλος. Εκτιμάται δε ότι μέσα στο πρώτο 15νθήμερο του επόμενου μήνα, θα προσληφθεί ο νέος σύμβουλος, προκειμένου να φέρει άμεσα μια νέα αποτίμηση. Ολα δείχνουν –και αυτό θεωρείται το πιο φυσιολογικό– ότι θα υπάρξει ένα τίμημα που θα συνδέεται με τα έσοδα και ή/και τα κέρδη του επενδυτή.