ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δημοπρασία για «ψηφιακό μέρισμα» χωρίς τιμή εκκίνησης

Δημοπρασία για «ψηφιακό μέρισμα» χωρίς τιμή εκκίνησης

Με παρατράγουδα ξεκινάει η διάθεση του ψηφιακού μερίσματος. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) ξεκίνησε τη σχετική δημόσια διαβούλευση, χωρίς ωστόσο να προσδιορίσει τις τιμές εκκίνησης των προς δημοπράτηση συχνοτήτων. Η παγκόσμια αυτή πρωτοτυπία στόχο έχει την ικανοποίηση του χρονοδιαγράμματος που έχει συμφωνηθεί στο Μνημόνιο με την τρόικα, αλλά παράλληλα να δώσει την ευκαιρία στην ΕΕΤΤ, στην κυβέρνηση και στο ΤΑΙΠΕΔ να εξετάσουν καλύτερα το ζήτημα του τιμήματος.

Υπενθυμίζεται ότι πρόσφατα εκχωρήθηκε η άδεια μεταφοράς τηλεοπτικού σήματος στον μοναδικό ενδιαφερόμενο, την Digea, αντί περίπου 18 εκατ. ευρώ. Για τις συχνότητες του ψηφιακού μερίσματος, η ΕΕΤΤ σκοπεύει να ζητήσει από τις εταιρείες κινητής περί τα 300 εκατ. ευρώ. Τόσο είχε υπολογιστεί η αξία του συγκεκριμένου φάσματος συχνοτήτων το 2009. Πρόσφατα όμως ζητήθηκε νέα αποτίμηση από εταιρεία του εξωτερικού, καθώς οι σημειώθηκαν σοβαρές αντιδράσεις από την αγορά. Οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας καταφέρονται κατά της διαδικασίας, σημειώντας ότι δεν είναι δυνατόν να δημοπρατούνται συχνότητες με τιμές του… 2009.

Το νέο τίμημα αναμένεται λίγο χαμηλότερο από 300 εκατ. ευρώ, αλλά η διαφορά με το τίμημα που κατέβαλε ο ψηφιακός πάροχος τηλεοπτικού σήματος θα παραμείνει τεράστια. Πάντως, το ποσό των 300 εκατ. ευρώ θεωρείται εύλογο, δεδομένου ότι σύμφωνα με το κείμενο της δημόσιας διαβούλευσης, κάθε ενδιαφερόμενος που θα συμμετάσχει στον διαγωνισμό θα υποβάλει εγγυητική επιστολή ύψους 2 εκατ. ευρώ. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί περίπου στο 5% του προϋπολογιζομένου εσόδου από την ΕΕΤΤ, αν θεωρηθεί δεδομένη η συμμετοχή των τριών παικτών της αγοράς, δηλαδή των Cosmote, Vodafone και Wind Hellas.

Eπίσης, σύμφωνα με το κείμενο της δημόσιας διαβούλευσης, οι υπερθεματιστές στους οποίους θα κατακυρωθούν τα δημοπρατούμενα μπλοκ συχνοτήτων θα πρέπει να εξοφλήσουν την οφειλή τους στην ΕΕΤΤ σε δύο ή τρεις περιόδους. Στην πρώτη περίοδο, που ορίζεται 10 ημέρες μετά την ανακήρυξη των υπερθεματιστών, θα καταβληθεί το 30% του εκπλειστηριάσματος καθενός από αυτούς. Στη δεύτερη περίοδο, η οποία λήγει στις 25 Φεβρουαρίου 2015 θα καταβληθεί είτε το υπόλοιπο 70% είτε το 40% του εκπλειστηριάσματος. Στην περίπτωση που κάποιος υπερθεματιστής επιλέξει την καταβολή του 40% στη δεύτερη περίοδο, τότε μπορεί να εξοφλήσει το εναπομείναν 30% σε τρεις ετήσιες δόσεις, δηλαδή μέχρι 25/2/2016, 25/2/2017 και 25/2/2018.

Το ψηφιακό μέρισμα συνιστά ένα μεγάλο μπλοκ συχνοτήτων στη ζώνη των 800 MHz (791 MHz – 862 MHz) που απελευθερώθηκαν, με την αξιοποίηση της ψηφιακής τηλεόρασης. Η ΕΕΤΤ προτίθεται να διαθέσει έξι μπλοκ συχνοτήτων που βρίσκονται στη συγκεκριμένη ζώνη, όπου κάθε μπλοκ αντιστοιχεί σε 2×5 MHz ή 2×10 MHz για κάθε μια εταιρεία κινητής τηλεφωνίας. Νέοι ενδιαφερόμενοι για τις συγκεριμένες συχνότητες δεν αναμένεται να υπάρξουν και επομένως η δημοπρασία αναμένεται να καταλήξει στις τιμές εκκίνησης που θα οριστούν εξαρχής. Το ίδιο είχε συμβεί και το 2012, όταν η ΕΕΤΤ δημοπράτησε τις άδειες κινητής τηλεφωνίας που έληξαν το 2013.

Αξίζει ακόμη να σημειωθεί ότι η ΕΕΤΤ, μαζί με το ψηφιακό μέρισμα, θα διαθέσει και συχνότητες στην περιοχή των 2,5 GHz. Οι συχνότητες αυτές έχουν χαμηλότερη ζήτηση, καθώς αξιοποιούνται από μικρό αριθμό εφαρμογών.