ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μικρή υποχώρηση της ανεργίας στο 27,2% αλλά με μείωση και των εργαζομένων τον Μάιο

anergia960_11

Στο 27,2% υποχώρησε η ανεργία τον Μάιο, ενώ ο ΟΑΕΔ μετρούσε 820.156 εγγεγραμμένους ανέργους στα μητρώα του τον Ιούνιο. Από τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), προκύπτει ότι στην περίοδο της κρίσης μόνο 2 στους 10 που έχασαν τη δουλειά τους κατάφεραν να απασχοληθούν ξανά.

Η μικρή υποχώρηση της ανεργίας τον Μάιο (από 27,3% τον Απρίλιο και 27,7% έναν χρόνο πριν), δυστυχώς, δεν συνοδεύεται από ενίσχυση του εργατικού δυναμικού. Τα στοιχεία που έδωσε χθες στη δημοσιότητα η ΕΛΣΤΑΤ είναι εντυπωσιακά: οι απασχολούμενοι από 4,5 εκατ. άτομα τον Μάιο του 2009 έχουν μειωθεί σε 3,5 εκατ., ενώ οι άνεργοι από 464.704 άτομα έχουν αυξηθεί σε 1,3 εκατ. Δηλαδή, το 1 εκατ. άτομα που έχασε τη δουλειά του αύξησε τους ανέργους κατά 844.509 άτομα.

Με άλλα λόγια, περίπου 8 στις 10 θέσεις που χάθηκαν κατά την περίοδο της κρίσης δεν έχουν αναπληρωθεί. Ή, διαφορετικά, μόνο 2 στους 10 που έχασαν τη δουλειά τους ξαναβρήκαν θέση για απασχόληση.

Το μητρώο του ΟΑΕΔ μετρούσε τον Ιούνιο 820.156 άτομα. Ο αριθμός αυτός διαφέρει από εκείνον των ανέργων που δημοσιεύει η ΕΛΣΤΑΤ. Ο ΟΑΕΔ δημοσιεύει τον αριθμό αυτών που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του και αναζητούν εργασία (επιδοτούμενους και μη). Η ΕΛΣΤΑΤ στηρίζεται περισσότερο σε δειγματοληπτική εκτίμηση.

Από τα 820.156 άτομα, τα 442.644 (ποσοστό 53,97%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών, και 377.512 (ποσοστό 46,03%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών. Από το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων οι 326.097 είναι «άνδρες (ποσοστό 39,76%) και οι 494.059 είναι γυναίκες (ποσοστό 60,24%).

Στην ηλικιακή ομάδα κάτω των 30 ετών το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων ανήλθε σε 201.583 άτομα (ποσοστό 24,58%), στην ηλικιακή ομάδα από 30 έως και 54 ετών ανήλθε σε 515.914 άτομα (ποσοστό 62,90%) και στην ηλικιακή ομάδα από 55 ετών και άνω ανήλθε σε 102.659 άτομα (ποσοστό 12,52%).

Στο εκπαιδευτικό επίπεδο χωρίς εκπαίδευση το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων ανήλθε σε 13.791 άτομα (ποσοστό 1,68%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο υποχρεωτική εκπαίδευση (έως Γ΄ Γυμνασίου) ανήλθε σε 268.397 άτομα (ποσοστό 32,73%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο δευτεροβάθμια εκπαίδευση ανήλθε σε 394.409 άτομα (ποσοστό 48,09%) και στο εκπαιδευτικό επίπεδο τριτοβάθμια εκπαίδευση ανήλθε σε 143.559 άτομα (ποσοστό 17,50%).

Στους Ελληνες υπηκόους το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων ανήλθε σε 772.509 άτομα (ποσοστό 94,19%), στους υπηκόους χωρών της Ευρωπαϊκής Ενωσης ανήλθε σε 10.822 άτομα (ποσοστό 1,32%) και στους υπηκόους τρίτων χωρών ανήλθε σε 36.825 άτομα (ποσοστό 4,49%).

Το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών (μη αναζητούντων εργασία) για τον μήνα Ιούνιο 2014 ανήλθε σε 143.336 άτομα όπου 65.196 (ποσοστό 45,48%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών, και 78.140 (ποσοστό 54,52%) εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών.

Από το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών μη αναζητούντων εργασία οι 56.739 είναι άνδρες (ποσοστό 39,58%) και οι 86.597 είναι γυναίκες (ποσοστό 60,42%).

Στην ηλικιακή ομάδα κάτω των 30 ετών το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών μη αναζητούντων εργασία ανήλθε σε 30.194 άτομα (ποσοστό 21,07%), στην ηλικιακή ομάδα από 30 έως και 54 ετών ανήλθε σε 86.414 άτομα (ποσοστό 60,29%) και στην ηλικιακή ομάδα από 55 ετών και άνω ανήλθε σε 26.728 άτομα (ποσοστό 18,65%).