ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιδιώκεται συνολική λύση για τα «κόκκινα» δάνεια

dendiass--2

Κάθετα αντίθετη σε αλλαγές του νόμου για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά είναι η ηγεσία του υπουργείου Ανάπτυξης, απορρίπτοντας εισηγήσεις που έχουν πάρει και τη μορφή σχεδίου νόμου για αυστηροποίηση των όρων ένταξης στις ρυθμίσεις του νόμου. Στις προτεινόμενες αλλαγές, που έχουν γίνει αντικείμενο επεξεργασίας από συναρμόδιους φορείς, περιλαμβάνεται η αύξηση από το 10% στο 25% της μηνιαίας δόσης που θα πρέπει να καταβάλει ο δανειολήπτης προς τις τράπεζες, αλλά και η υποχρέωση αποπληρωμής του 100% -αντί του 80%- της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου, σε περίπτωση που ο οφειλέτης θέλει να προστατεύσει την πρώτη κατοικία του από τη ρευστοποίηση της ακίνητης περιουσίας του.

Στις προτεινόμενες ρυθμίσεις περιλαμβάνεται επίσης η δυνατότητα ένταξης των μικροεμπόρων, καθώς διευρύνει την έννοια του φυσικού προσώπου που μπορεί να ενταχθεί στον νόμο, συμπεριλαμβάνοντας και εκείνα «τα φυσικά πρόσωπα που μετέρχονται εμπορικές πράξεις χωρίς επαγγελματική εγκατάσταση και των οποίων τα ετήσια ακαθάριστα έσοδα δεν υπερβαίνουν τα 10.000 ευρώ. Αντίθετα, στην αυστηροποίηση των όρων που επιτρέπουν σε κάποιον να κάνει χρήση των ευνοϊκών διατάξεων του νόμου αποσκοπεί επίσης η πρόβλεψη της αυτοδίκαιης έκπτωσης από τη ρύθμιση, όσων δανειοληπτών «καθυστερούν την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών μηνών ή δυστροπούν επανειλημμένως στην τήρησή της».

Το υπουργείο Ανάπτυξης από την πλευρά του απορρίπτει προτάσεις που οδηγούν σ’ ένα πιο αυστηρό θεσμικό πλαίσιο για τα νοικοκυριά και επιδιώκει τη συνολική λύση του προβλήματος για τα κόκκινα δάνεια με νομοσχέδιο που επεξεργάζεται για τη διευθέτηση του ιδιωτικού χρέους και την ενεργοποίηση του Κώδικα Δεοντολογίας από την Τράπεζα της Ελλάδος σε συνδυασμό με την υιοθέτηση της έννοιας του συνεργάσιμου δανειολήπτη και των ευλόγων δαπανών διαβίωσης. Σε ό,τι αφορά τον Κώδικα θα ενεργοποιηθεί στις αρχές του επόμενου χρόνου, ενώ το νομοσχέδιο για τη διευθέτηση οφειλών αποτελεί αντικείμενο διαβούλευσης με τις τράπεζες και αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή εντός του Σεπτεμβρίου.