ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σχέδιο δράσης για την προώθηση των εξαγωγών

Σχέδιο δράσης για την προώθηση των εξαγωγών

Σχέδιο δράσης για την εξωστρέφεια και την προώθηση των εξαγωγών, ύστερα από σχετική εισήγηση του υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, ενέκρινε χθες το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής (ΚΥΣΟΙΠ) που συνεδρίασε υπό τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Γιάννη Δραγασάκη. Το ΚΥΣΟΙΠ ενέκρινε ακόμη τη σύσταση διυπουργικής επιτροπής, η οποία θα συνδράμει στον συντονισμό και την ταχύτερη υλοποίηση των διεθνών οικονομικών δράσεων της χώρας και θα διευθετεί ζητήματα που ενδεχομένως θα ανακύπτουν μεταξύ δημοσίων υπηρεσιών και επαγγελματικών φορέων. Οι βασικοί άξονες του σχεδίου δράσης για την εξωστρέφεια θα είναι, σύμφωνα με την ανακοίνωση του αντιπροέδρου της κυβέρνησης, οι ακόλουθοι:

• Δημιουργία ενός ενοποιημένου ηλεκτρονικού συστήματος για διευκόλυνση και ενημέρωση δυνητικών εξαγωγέων. Περιλαμβάνει την καταγραφή κάθε απαραίτητης για την εξαγωγική πολιτική πληροφορίας, την αναζήτηση και συλλογή της από εναλλακτικές πηγές και την καταχώριση και συγκέντρωσή της σε ένα σύστημα που θα καταλήγει σε μία δυναμική διαδικτυακή πύλη ενημέρωσης.

• Σύσταση υπηρεσίας help desk, η οποία θα απευθύνεται στους ενδιαφερόμενους εξαγωγείς (αναφορά προβλημάτων, ενημέρωση κ.ά.) μέσω εναλλακτικών δικτύων (τηλέφωνο, web κ.ά.).

• Εκπόνηση οδηγών επιχειρηματικότητας για τις αγορές-στόχους του εξωτερικού, μέσω των οποίων θα παρέχονται στοιχεία στους ενδιαφερόμενους με τρόπο συνεκτικό, ολοκληρωμένο και εύκολα προσβάσιμο.

• Αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών από τα γραφεία Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων (ΟΕΥ) των πρεσβειών της Ελλάδας ανά τον κόσμο.

• Σχεδιασμός δράσεων για την επιμόρφωση στελεχών επιχειρήσεων για την προώθηση των εξαγωγών.

Επιπλέον, κατά τη χθεσινή συνεδρίαση του ΚΥΣΟΙΠ αποφασίστηκε επανασχεδιασμός του πλαισίου χορήγησης κρατικών εγγυήσεων. Στο πλαίσιο αυτό ανατέθηκε στο υπουργείο Οικονομικών, σε συνεργασία με το υπουργείο Εξωτερικών, η σύνταξη σχετικής εισήγησης που να προσδιορίζει τους όρους, τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια χορήγησης κρατικών εγγυήσεων σε εταιρείες με εγχώρια ή/και διεθνή παρουσία.

Συμμετοχή στην ΑΙΙΒ

Τέλος, το ΚΥΣΟΙΠ ενέκρινε την εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής (letter of intent) της Ελλάδας στην Ασιατική Επενδυτική Τράπεζα Υποδομών (Asian Infrastructure Investment Bank – AIIB), εκτιμώντας τις σημαντικές δυνατότητες που υπάρχουν για την ανάπτυξη επωφελών συνεργασιών για την ελληνική οικονομία. Η ΑΙΙΒ ξεκίνησε την ουσιαστική λειτουργία της μόλις τον Ιανουάριο του 2016 και έχει 30 χώρες-μέλη. Ιδρυτικός σκοπός της είναι η ανάπτυξη των υποδομών στην περιοχή της Ασίας και της Ωκεανίας. Η έδρα της είναι στο Πεκίνο.