ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κατά 1,5 δισ. ευρώ αυξήθηκαν οι υποχρεώσεις του Δημοσίου σε ένα έτος

Κατά 1,5 δισ. ευρώ αυξήθηκαν οι υποχρεώσεις του Δημοσίου σε ένα έτος

Στα 5,471 δισ. ευρώ έφθασαν οι συνολικές ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου προς τους ιδιώτες τον περασμένο Ιανουάριο, έναντι 3,95 δισ. ευρώ τον Ιανουάριο του 2015, σύμφωνα με τα μηνιαία στοιχεία της γενικής κυβέρνησης που δόθηκαν στη δημοσιότητα. Δηλαδή, μέσα σε ένα έτος οι υποχρεώσεις του Δημοσίου αυξήθηκαν κατά 1,5 δισ. ευρώ και όπως όλα δείχνουν, το ποσό αυτό θα αυξηθεί περαιτέρω. Συγκριτικά με τις οφειλές του Δεκεμβρίου 2015 οι υποχρεώσεις του Δημοσίου διογκώθηκαν κατά 91 εκατ. ευρώ τον πρώτο μήνα του έτους. Οπως προκύπτει από τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών, τα χρέη του Δημοσίου ανήλθαν τον περασμένο Ιανουάριο στα 4,765 δισ. ευρώ, ενώ οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων ανήλθαν σε 706 εκατ. ευρώ, έναντι 739 εκατ. ευρώ τον Δεκέμβριο. Σημειώνεται ότι ληξιπρόθεσμες είναι οι υφιστάμενες υποχρεώσεις προς τρίτους (εκτός γενικής κυβέρνησης), που δεν εξοφλήθηκαν μετά την παρέλευση 90 ημερών από την ημερομηνία οφειλής και οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων περιλαμβάνουν στοιχεία εκκρεμών επιστροφών για τις οποίες έχει εκδοθεί και εκκαθαριστεί το σχετικό ΑΦΕΚ (Ατομικό Φύλλο Εκπτωσης) μέχρι και το τέλος του μήνα αναφοράς.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης ανήλθαν τον Ιανουάριο σε 2,819 δισ. ευρώ έναντι 2,765 δισ. ευρώ τον Δεκέμβριο, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε 283 εκατ. ευρώ έναντι 290 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, των νοσοκομείων σε 1,02 δισ. ευρώ έναντι 931 εκατ. ευρώ και των λοιπών νομικών προσώπων σε 207 εκατ. ευρώ έναντι 203 εκατ. ευρώ.

Πρωτογενές πλεόνασμα

Πρωτογενές πλεόνασμα 1,2 δισ. ευρώ παρουσίασε τον Γενάρη το ισοζύγιο της γενικής κυβέρνησης έναντι πλεονάσματος 381 εκατ. ευρώ που ήταν τον αντίστοιχο περυσινό μήνα. Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών, η βελτίωση αυτή αποδίδεται κυρίως στην καλύτερη εικόνα του κρατικού προϋπολογισμού, ωστόσο τα στοιχεία δείχνουν μεγάλη συγκράτηση των δαπανών και αύξηση των εσόδων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Ειδικότερα και όπως προκύπτει από το δελτίο της γενικής κυβέρνησης τον πρώτο μήνα του έτους:

1. Το πρωτογενές πλεόνασμα της γενικής κυβέρνησης διαμορφώθηκε σε 1,2 δισ. ευρώ από 381 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο περυσινό μήνα.

2. Τα έσοδα της γενικής κυβέρνησης ανήλθαν στα 4,14 δισ. ευρώ από 3,46 δισ. ευρω το αντίστοιχο διάστημα του 2015.

3. Οι εγγυήσεις του ελληνικού Δημοσίου ανέρχονται στα 99,4 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 35,9 δισ. ευρώ είναι με καθεστώς τραπεζικής εγγύησης, 14 δισ. αφορούν κρατικές εγγυήσεις και τα υπόλοιπα 49,2 δισ. ευρώ αφορούν εγγυήσεις του μηχανισμού έκτακτης ρευστότητας (ELA).