ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

900 εκατ. στο Δημόσιο από την ιδιωτικοποίηση του Λιμανιού

900 εκατ. στο Δημόσιο από την ιδιωτικοποίηση του Λιμανιού

Καθαρό δημοσιονομικό όφελος ύψους 511 εκατ. ευρώ σε ονομαστικές τιμές (475 εκατ. ευρώ σε παρούσες αξίες) θα προκύψει για το ελληνικό Δημόσιο από την αποκρατικοποίηση του ΟΛΠ μέσα στη δεκαετία 2016-2025. Το όφελος αυτό θα προκύψει για το ελληνικό Δημόσιο τόσο από τα έσοδα που θα έχει από την πώληση των μετοχών όσο και από τις προσόδους που θα δημιουργήσει η αξιοποίηση του λιμένα από την Cosco. Σύμφωνα με το Ιδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ), τα μεγαλύτερα έσοδα θα προέλθουν από την πώληση των μετοχών στα έτη 2016 (277,5 εκατ. ευρώ) και 2022 (106,3 εκατ. ευρώ). Ωστόσο, σημαντικά θα είναι και τα έσοδα από το αντάλλαγμα του 3,5% επί των εσόδων, τους φόρους, τις ασφαλιστικές εισφορές και τα διανεμόμενα μερίσματα. Συνολικά η ιδιωτικοποίηση του ΟΛΠ θα αποφέρει στο ελληνικό Δημόσιο περίπου 900 εκατ. ευρώ (σε ονομαστικές τιμές), ενώ στο σενάριο βάσης, δηλαδή στο σενάριο μη αποκρατικοποίησης, θα δημιουργούνταν έσοδα 334 εκατ. ευρώ.

Η συνολική επίδραση της αποκρατικοποίησης στην ελληνική οικονομία θα είναι ακόμη μεγαλύτερη και θα ανέλθει στο 0,8% του ΑΕΠ. «Αν υλοποιηθεί σειρά συγκεκριμένων δυνητικών δράσεων», αναφέρει η μελέτη, «το επιπλέον ετήσιο προϊόν εντός της ελληνικής οικονομίας κυμαίνεται από 17 εκατ. ευρώ το 2016 ώς και 2,6 δισ. ευρώ το 2025». Σε αυτή την εκτίμηση, σύμφωνα με τους μελετητές, δεν συμπεριλαμβάνονται οι επιδράσεις σε άλλους κλάδους που ενδέχεται να ενισχυθούν από τη βελτίωση των υποδομών μεταφοράς προϊόντων και της ναυπηγοεπισκευής.

Η μελέτη του ΙΟΒΕ με τίτλο «Οικονομικές επιδράσεις από την ιδιωτικοποίηση του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς» αναφέρει ακόμη ότι τόσο η Cosco όσο και άλλες επιχειρήσεις θα πραγματοποιήσουν επενδύσεις πάνω από 850 εκατ. ευρώ στη συγκεκριμένη περίοδο. Επίσης εκτιμούν ότι μέχρι το τέλος του 2025 θα έχουν δημιουργηθεί 31.000 νέες θέσεις εργασίας. Επιπλέον, η επένδυση θα συμβάλει στη μείωση του δημοσίου χρέους μακροχρόνια κατά 2,3 εκατοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ. Το ΙΟΒΕ, βασιζόμενο σε στοιχεία του ΤΑΙΠΕΔ, υπολογίζει ακόμη ότι ο ετήσιος κύκλος εργασιών του ΟΛΠ θα αυξηθεί στη δεκαετία, από περίπου 101 εκατ. ευρώ σε 232 εκατ. ευρώ. Η μεγαλύτερη αύξηση εσόδων ωστόσο θα προέλθει από τη διαχείριση των προβλητών ΙΙ και ΙΙΙ που ήδη είχαν παραχωρηθεί στην Cosco. Την ίδια περίοδο, τα λειτουργικά κέρδη του ΟΛΠ θα ανέλθουν από 32 εκατ. ευρώ σε περισσότερο από 100 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη από 12 εκατ. ευρώ το 2016 σε περίπου 53 εκατ. ευρώ το 2025.