ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ετοιμο σχέδιο νόμου για πιο ανεξάρτητη ΓΓΔΕ

Ετοιμο σχέδιο νόμου για πιο ανεξάρτητη ΓΓΔΕ

Στην τελική ευθεία βρίσκεται το σχέδιο νόμου για την περαιτέρω ανεξαρτητοποίηση της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων ανέφερε χθες ο επικεφαλής της ΓΓΔΕ, κ. Γ. Πιτσιλής, στο 12o Athens Tax Forum του Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου.

Ο κ. Πιτσιλής υπογράμμισε ότι σκοπός των αλλαγών είναι η αποκοπή της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων από τον ιεραρχικό και λειτουργικό έλεγχο της εκάστοτε πολιτικής ηγεσίας. Συγκεκριμένα, ο γραμματέας επισήμανε ότι σκοπός της ΓΓΔΕ είναι να «λειτουργήσει ανεπηρέαστα από κομματικές και πολιτικές και επιρροές και να επιτελέσει απρόσκοπτα τα καθήκοντα που της έχουν ανατεθεί, με μόνο στόχο την προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος».

Αναφερόμενος στο θέμα της φοροδιαφυγής, ο κ. Πιτσιλής σημείωσε ότι «Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ενωσης, η χρηστή φορολογική διακυβέρνηση, η πρωτοβουλία για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής ,κινείται σε δύο άξονες:

α) Τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. θα πρέπει να υιοθετήσουν μια γενική αντικαταχρηστική ρήτρα, με βάση την οποία οι φορολογικές αρχές θα έχουν τη δυνατότητα να αγνοούν επίπλαστες καταστάσεις, που έχουν κατασκευασθεί με πρωταρχικό σκοπό την αποφυγή πληρωμής φόρων και να μπορούν να εφαρμόζουν τη σχετική φορολογική νομοθεσία, σύμφωνα με την υποκρυπτόμενη πραγματική κατάσταση.

β) Λήψη μέτρων με σκοπό να ενθαρρυνθούν οι τρίτες, μη κοινοτικές, χώρες να εφαρμόζουν ελάχιστα πρότυπα χρηστής διακυβέρνησης στον φορολογικό τομέα».