ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πλεόνασμα με στάση πληρωμών

Πλεόνασμα με στάση πληρωμών

Πρωτογενές πλεόνασμα 3 δισ. ευρώ το οποίο ξεπέρασε τον στόχο κατά σχεδόν 2 δισ. ευρώ καταγράφηκε στο δίμηνο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2016.

Ωστόσο, η εικόνα αυτή διαμορφώθηκε από την στάση πληρωμών που έχει επιβάλλει το δημόσιο και από την είσπραξη του μερίσματος από την Τράπεζα της Ελλάδας που φέτος ήταν αρκετά υψηλό. Οπως προκύπτει από τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών οι δαπάνες συγκρατήθηκαν κατά 8,3 δισ. ευρώ και ήταν κατά 976 εκατ. ευρώ λιγότερες από τον στόχο.

Γεγονός το οποίο αποδίδεται στην απόφαση της κυβέρνησης να είναι φειδωλή στα έξοδα του κράτους όσο διαρκεί η διαπραγμάτευση και δεν είναι σαφές το πότε θα εκταμιευτούν οι νέες δόσεις από τους δανειστές. Σε ό,τι αφορά τα καθαρά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού, ανήλθαν τα 9,6 δισ. ευρώ κατά 964 εκατ. ευρώ υψηλότερα από τον στόχο.

Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται στις αυξημένες εισροές κοινοτικών κονδυλίων για το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων καθώς και στο γεγονός ότι εισπράχθηκε το μέρισμα από την Τράπεζα της Ελλάδας που ήταν υψηλό (κοντά στα 700 εκατ. ευρώ).