ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Με χρέη προς την εφορία το 50% των φορολογουμένων

Με χρέη προς την εφορία το 50% των φορολογουμένων

Η υπερφορολόγηση των τελευταίων ετών έχει αποδεκατίσει τους φορολογούμενους, οι οποίοι πλέον αδυνατούν να αντεπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους προς την εφορία. Από τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων προκύπτει ότι από το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών τα οποία έχουν εκτοξευθεί στα 86,3 δισ., μόλις τα 10,1 δισ. ευρώ είναι εισπράξιμα. Μάλιστα, από τα στοιχεία προκύπτει ότι σχεδόν το 50% των φορολογουμένων χρωστά στην εφορία. Ειδικότερα σύμφωνα με τα απολογιστικά στοιχεία της ΓΓΔΕ:

α) Το συνολικό ποσό των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο ανήλθε το 2015 στα 86,298 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 14,7%  έναντι του ποσού των ληξιπρόθεσμων οφειλών που είχαν συσσωρευτεί το 2014 (75,241 δισ. ευρώ).

β) Από το συνολικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο, τα 30,512 δισ. αφορούν πρόστιμα ΚΒΣ, τα 16,689 δισ. αφορούν ΦΠΑ, τα 15,636 δισ. αφορούν φόρο εισοδήματος, τα 8,63 δισ. προέρχονται από δάνεια με την εγγύηση του Δημοσίου και τα υπόλοιπα 14,232 δισ. ευρώ αφορούν διάφορες κατηγορίες φόρων.

γ) Από τα 4.305.153 οφειλέτες ληξιπρόθεσμων χρεών προς το Δημόσιο, οι 4.299.932 που αντιστοιχούν στο 99,9% του συνόλου χρωστούν ποσά μέχρι 1,5 εκατ. και συνολικά 19,735 δισ. ευρώ. Το υπόλοιπο ποσό ανέρχεται σε 66,564 δισ. και αντιστοιχεί στο 77,1% των συνολικών οφειλών αποτελείται από οφειλές άνω του 1,5 εκατ. το οποία οφείλουν 5.221 φορολογούμενοι. Ειδικότερα:

• 3.653.194 οφειλέτες που αντιστοιχούν στο 84,9% του συνόλου χρωστούν ποσά μέχρι 3.000 ευρώ. Συνολικά οφείλουν 1,812 δισ. ευρώ.

• 203.285 οφειλέτες που αντιστοιχούν στο 4,7% του συνόλου χρωστούν ποσά από 3.000 έως 5.000 ευρώ. Συνολικά οφείλουν 785,8 εκατ. ευρώ.

• 194.852 οφειλέτες ή 4,5% του συνόλου χρωστούν ποσά από 5.001 έως 10.000 ευρώ.

Ελεγχοι

Περισσότερα από 500 ονόματα φορολογουμένων που βρίσκονται στη λίστα Μπόργιανς θα διερευνήσουν σε πρώτη φάση οι ελεγκτικές υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι οικονομικοί εισαγγελείς θα αποστείλουν τα στοιχεία 500 φορολογουμένων προκειμένου να διασταυρωθούν με τη λίστα μεγάλων καταθετών που έχει στην κατοχή του το υπουργείο Οικονομικών. Εφόσον προκύψουν ενδείξεις φοροδιαφυγής, οι εν λόγω φορολογούμενοι θα έχουν προθεσμία 5 ημερών για να εξηγήσουν πού βρήκαν τα χρήματα και γιατί δεν τα δήλωσαν στο Δημόσιο.