ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Υπεγράφη 3ετής συλλογική σύμβαση εργασίας στις τράπεζες

Υπεγράφη 3ετής συλλογική σύμβαση εργασίας στις τράπεζες

Διατήρηση των ήδη καταβαλλόμενων εισοδημάτων των τραπεζοϋπαλλήλων στα σημερινά επίπεδα, στο πλαίσιο του ενιαίου μισθολογίου και επανεξέταση του ενδεχόμενου αυξήσεων, το τρίτο τρίμηνο του 2018, παράλληλα με δέσμευση από την πλευρά των τραπεζών για προστασία της απασχόλησης, προβλέπει η τριετής κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας (2016-2018) που υπέγραψαν χθες, η Ομοσπονδία τραπεζοϋπαλλήλων (ΟΤΟΕ) και οι εκπρόσωποι των τραπεζών. Σύμφωνα με την ΟΤΟΕ, σε μια κρίσιμη πολιτικά και οικονομικά περίοδο, μια από τις μεγαλύτερες ομοσπονδίες εργαζομένων και οι εκπρόσωποι των ελληνικών τραπεζών προχώρησαν στην υπογραφή τριετούς σύμβασης με την οποία διασφαλίζεται στα σημερινά επίπεδα το εισόδημα των τραπεζοϋπαλλήλων, στο πλαίσιο του θεσμού του ενιαίου μισθολογίου και προστατεύεται η απασχόληση με διαβεβαίωση βούλησης και των τραπεζών για την αποτροπή απολύσεων ενώ, παράλληλα, αντιμετωπίζονται θέματα οικογενειακών αναγκών και κατοχυρώνονται παροχές πρόνοιας. Ιδιαίτερα σημαντική κρίνεται η ακροτελεύτια διάταξη της νέας σύμβασης με την οποία κατοχυρώνονται όλες οι προηγούμενες συλλογικές ρυθμίσεις. Να σημειωθεί ότι στη νέα σύμβαση προβλέπεται η έναρξη της διαδικασίας μεταξύ ΟΤΟΕ και τραπεζών για τη δημιουργία κλαδικού συμπληρωματικού προγράμματος υγείας και πρόνοιας για όλους τους τραπεζοϋπαλλήλους και τα μέλη των οικογενειών τους. Συγκεκριμένα η σύμβαση μεταξύ άλλων, προβλέπει:

1. Επανεπιβεβαίωση του θεσμού του Ενιαίου Μισθολογίου των τραπεζοϋπαλλήλων και διατήρηση στο σημερινό επίπεδο των βασικών μισθών των κλιμακίων και των επιδομάτων που αφορούν όλους τους εργαζόμενους στις τράπεζες.

2. Προβλέπεται η δυνατότητα επανεξέτασης των μισθών το τρίτο τρίμηνο του 2018, αφού ληφθούν υπόψη οι επιδόσεις των τραπεζών και η κατάσταση της ελληνικής οικονομίας.

3. Οπως και στην κλαδική ΣΣΕ ΟΤΟΕ–τραπεζών του 2013, επαναλαμβάνεται η βούληση των τραπεζών και της ΟΤΟΕ να προστατεύσουν την απασχόληση στον κλάδο με ευνόητο στόχο την αποτροπή απολύσεων και μάλιστα, όπως παραδέχεται η ομοσπονδία, σε ένα ασφυκτικό πλαίσιο που ορίζεται από τα προγράμματα αναδιάρθρωσης και τις δεσμεύσεις των τραπεζών.

4. Συμφωνήθηκε να συνεχίσουν να ισχύουν οι ρυθμίσεις της προηγούμενης ΣΣΕ για τα στεγαστικά δάνεια των τραπεζοϋπαλλήλων, με σταθερό επιτόκιο και ίδιο χρόνο αποπληρωμής (δάνεια Α΄ κατοικίας).

5. Στο πλαίσιο της προστασίας της οικογένειας, η νέα σύμβαση προβλέπει πως η σωρευτική χορήγηση του μειωμένου ωραρίου για τη φροντίδα των παιδιών σε έναν από τους δύο γονείς, έγγαμους, άγαμους, θετούς ή ανάδοχους, θα χορηγείται στους εργαζόμενους που ενδιαφέρονται να κάνουν χρήση της άδειας αυτής. Θα εξαιρούνται μόνον οι περιπτώσεις που θα συντρέχουν σοβαροί λόγοι υπηρεσιακών αναγκών, τους οποίους θα πρέπει να αιτιολογούν οι αρμόδιες υπηρεσίες των τραπεζών.

6. ΟΤΟΕ και τράπεζες συμφώνησαν να προχωρήσουν στη δημιουργία κλαδικού συμπληρωματικού προγράμματος Υγείας και Πρόνοιας.