ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μειωμένα και ανά τρίμηνο τα μερίσματα από το ΜΤΠΥ

Μειωμένα και ανά τρίμηνο τα μερίσματα από το ΜΤΠΥ

Πρόσκαιρη λύση στην αδυναμία καταβολής των μερισμάτων σε 284.000 συνταξιούχους δημοσίους υπαλλήλους, μέσω της πληρωμής τους ανά τρίμηνο, βρήκαν η ηγεσία του υπουργείου Εργασίας και η διοίκηση του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων. Ετσι, το επόμενο μέρισμα θα καταβληθεί τον Ιούνιο, και θα είναι μειωμένο κατά τουλάχιστον 32%, όπως προβλέπει ο προϋπολογισμός του Ταμείου που εγκρίθηκε επίσης, από το υπουργείο Εργασίας. Οπως έχει αποκαλύψει η «Κ», η πρόταση για επαναφορά της ανά τρίμηνο καταβολής του μερίσματος κατατέθηκε από τη διοίκηση του ΜΤΠΥ τον περασμένο μήνα, όταν εξελίχθηκε άλλο ένα «θρίλερ» με αίσιο τέλος για τις πληρωμές, στην κυριολεξία στο και πέντε, αφού η πληρωμή καθυστέρησε για λίγα 24ωρα.

Πλέον, με απόφαση του υφυπουργού Κοινωνικής Ασφάλισης, Τάσου Πετρόπουλου τα μερίσματα του Ταμείου θα καταβάλλονται από τον Απρίλιο 2016 και εφεξής, ανά ημερολογιακό τρίμηνο. Τα μερίσματα έχουν ήδη καταβληθεί για τον μήνα Μάρτιο σύμφωνα με το προηγούμενο σύστημα καταβολής επισημαίνει ο υφυπουργός και σημειώνει πως η απόφαση εκδόθηκε σύμφωνα με την από 25.2.2016 προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΜΤΠΥ και αφορά την τροποποίηση του χρόνου καταβολής των μερισμάτων, ώστε να υπάρξει ο αναγκαίος χρόνος για την εκπόνηση αναλογιστικών μελετών, από τις οποίες θα προκύψει η αναπροσαρμογή των μερισμάτων.

Μάλιστα, σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας, η αλλαγή του χρόνου καταβολής των μερισμάτων του ΜΤΠΥ θα επιτρέψει την αξιοποίηση των αποθεματικών που δημιουργούνται κατά την περίοδο αυτή και ταυτόχρονα, θα δοθεί ο απαραίτητος χρόνος για την είσπραξη από το ΜΤΠΥ των ποσών παρελθόντων ετών που οφείλονται προς αυτό από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης.

Να σημειωθεί ότι η πληρωμή μερίσματος του Μαρτίου έγινε με δάνειο από το ΙΚΑ, ύψους 16 εκατ. ευρώ, ενώ αρχικά είχε αναζητηθεί τρόπος πληρωμών μέσω επιστροφής φόρων από το Δημόσιο στο ΜΤΠΥ.

Αλλά και τον Φεβρουάριο, το μέρισμα δόθηκε έπειτα από δανεισμό του Ταμείου από το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης, το οποίο ακόμη δεν έχει πάρει τα λεφτά του.

Σύμφωνα με τη νέα συμφωνία των δύο πλευρών, η εξόφληση του δανείου θα γίνει εντός του επόμενου εξαμήνου, με επιτόκιο 3,6%.

Στόχος των δύο πλευρών βέβαια, είναι μέσα στο τρίμηνο που μεσολαβεί, εκτός από την είσπραξη των αναμενόμενων εσόδων, να έχει επιτευχθεί και συμφωνία με τους δανειστές για την προωθούμενη ασφαλιστική μεταρρύθμιση και να έχει προβλεφθεί στο σχετικό σχέδιο νόμου μηχανισμός περικοπών, που όπως φαίνεται από τον προϋπολογισμό του ταμείου, θα είναι της τάξης του 32%.