ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Καταρρέει υπό το βάρος της υπερφορολόγησης η μεσαία τάξη

Καταρρέει υπό το βάρος της υπερφορολόγησης η μεσαία τάξη

«Τέσσερις εργαζόμενοι πληρώνουν φόρους και εισφορές ώστε να πληρώνονται οι συντάξεις τριών συνταξιούχων και να καλύπτονται οι ανάγκες σε παροχή δημοσίων υπηρεσιών υγείας, εκπαίδευσης, δικαιοσύνης, άμυνας κ.λπ., μοντέλο που προφανώς δεν είναι βιώσιμο» αναφέρει στο εβδομαδιαίο δελτίο του για την ελληνική οικονομία ο ΣΕΒ. Μάλιστα, οι αναλυτές επισημαίνουν ότι η «μεσαία τάξη στην Ελλάδα καταρρέει υπό το βάρος της υπερφορολόγησης, της συρρίκνωσης της αποταμίευσης και την περαιτέρω φτωχοποίησή της που είναι βέβαιο ότι θα προκαλέσουν οι προωθούμενες στρεβλωτικές πολιτικές αναδιανομής εισοδήματος με λάθος εργαλεία ανάλυσης και στόχευση».

Νέα πρόταση

Θεωρούν ότι πρέπει να επεκταθεί η φορολογική βάση ώστε να πάψουν να επιβαρύνονται υπέρμετρα οι μισθωτοί στα μεσαία εισοδηματικά κλιμάκια. Σημειώνεται ότι 267.000 φορολογούμενοι που βρίσκονται στα μεσαία εισοδηματικά κλιμάκια πληρώνουν το 42% του φόρου εισοδήματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η νέα πρόταση της κυβέρνησης προς τους δανειστές για τη φορολόγηση των εισοδημάτων του 2016 στοχεύει πάλι σε αυτά τα εισοδήματα, με τους φόρους να αυξάνονται πάνω από 10% (φόρος εισοδήματος και εισφορά αλληλεγγύης).

Για τη φορολογική κλίμακα που βρίσκεται υπό διαπραγμάτευση με τους θεσμούς, ο ΣΕΒ αναφέρει ότι σε σχέση με τις άλλες χώρες της Ε.Ε., στην Ελλάδα το αφορολόγητο που ισχύει σήμερα (9.550 ευρώ) είναι ιδιαίτερα υψηλό όχι ως απόλυτο μέγεθος, αλλά ως προς το όριο φτώχειας.

Ενδεικτικά στη Γερμανία το αφορολόγητο είναι 8.354 ευρώ με όριο φτώχειας 11.840, στην Αυστρία τα αντίστοιχα μεγέθη είναι 11.000 και 13.929 ευρώ, στην Ολλανδία το αφορολόγητο είναι 5.443 ευρώ με όριο φτώχειας 12.535, ενώ στην Ελλάδα το αφορολόγητο είναι 9.550 ευρώ για τους μισθωτούς με όριο φτώχειας τα 4.608 ευρώ.

Οι αναλυτές του ΣΕΒ εκτιμούν ότι πρέπει να ληφθούν υπόψη και οι επιπτώσεις των υφιστάμενων στρεβλώσεων στις δυναμικές επιχειρήσεις που δημιουργούν καλά αμειβόμενες δουλειές. Ο ΣΕΒ επισημαίνει ότι οι αυξήσεις φόρων θα εξωθήσουν είτε στην παραοικονομία είτε στη μετανάστευση και άλλα παραγωγικά τμήματα της μεσαίας τάξης και τονίζει την ανάγκη για χαμηλότερους φορολογικούς συντελεστές, μείωση του μη μισθολογικού κόστους, φορολογικά κίνητρα για ιδιωτικές επενδύσεις και καθολική χρήση των ηλεκτρονικών συναλλαγών για πάταξη της φοροδιαφυγής.

Εισόδημα

Σύμφωνα με στοιχεία του Συνδέσμου, το μέσο ελληνικό νοικοκυριό στη διάρκεια της κρίσης (2009-2014) απώλεσε 4 ποσοστιαίες μονάδες του εισοδήματός του (που μειώθηκε εξαιτίας της ύφεσης κατά 30%) λόγω αύξησης της επιβάρυνσης σε φόρους εισοδήματος, πλούτου κ.λπ. και σε ασφαλιστικές εισφορές. Αυτή η απώλεια είναι πολλαπλάσια εκείνης των νοικοκυριών σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Ζούμε μάλιστα το παράδοξο ενώ οι συντελεστές του φορολογικού και συνταξιοδοτικού συστήματος είναι από τους υψηλότερους στην Ευρώπη, η μέση φορολογική επιβάρυνση να εξακολουθεί να είναι από τις μικρότερες στην Ευρώπη, γεγονός που υποδηλώνει την έκταση της φοροδιαφυγής.

Από τα στοιχεία που παραθέτει ο Σύνδεσμος για το εισόδημα των νοικοκυριών το οποίο διαμορφώνεται σε 153,2 δισ. ευρώ (χωρίς παροχές σε είδος) και το δηλωθέν φορολογητέο εισόδημα των νοικοκυριών σε 74 δισ. ευρώ περίπου (στο οποίο πληρώνουν 8,7 δισ. ευρώ σε φόρο εισοδήματος και ειδική εισφορά αλληλεγγύης) προκύπτει ότι η φοροδιαφυγή στην Ελλάδα παραμένει σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα.