ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πώς η Ιρλανδία και η Κύπρος βγήκαν από το μνημόνιο

Πώς η Ιρλανδία και η Κύπρος βγήκαν από το μνημόνιο

Το παράδειγμα των άλλων δύο χωρών που είχαν μνημόνια (Ιρλανδία και Κύπρος) και κατάφεραν να εξέλθουν από αυτά προτείνει η Alpha Bank να ακολουθήσει η κυβέρνηση. Σύμφωνα με την τράπεζα, οι δύο αυτές χώρες στήριξαν τη δημοσιονομική τους προσαρμογή στη μείωση των δαπανών και όχι στην αύξηση της φορολογίας. Με τον τρόπο αυτό πέτυχαν βιώσιμη δημοσιονομική προσαρμογή, «βγήκαν» από τα μνημόνια και έχουν επιστρέψει στην ανάπτυξη και σε περίοδο δημιουργίας θέσεων εργασίας.

Σύμφωνα με την Alpha Bank, η Κύπρος εξήλθε από το μνημόνιο τρία χρόνια μετά την υπογραφή του. Ο ρυθμός ανάπτυξης το 2015 διαμορφώθηκε στο 1,6% και υποστηρίχθηκε από την εγχώρια ζήτηση που ενισχύθηκε από την πτώση των τιμών ενέργειας και τη διεθνή ζήτηση που ευεργετήθηκε από το αδύναμο ευρώ. Παράλληλα, η Κύπρος πέτυχε και πρωτογενές πλεόνασμα της τάξεως του 2,2% το 2015, βελτιώνοντας και τη βιωσιμότητα του χρέους της.

Η Ιρλανδία πέτυχε ρυθμό ανάπτυξης 7,8% το 2015 και αξιοσημείωτο ρυθμό δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας. Επίσης, οι χαμηλοί φορολογικοί συντελεστές συνδυάσθηκαν με υψηλότερα φορολογικά έσοδα ως αποτέλεσμα της αυξημένης οικονομικής δραστηριότητας. Σε τέτοιο βαθμό, μάλιστα, που επέτρεψε την αύξηση των κοινωνικών δαπανών και των δαπανών υγείας, χωρίς να χειροτερεύσει το δημοσιονομικό αποτέλεσμα.

«Κοινό χαρακτηριστικό των δύο χωρών είναι ότι δεν στήριξαν τη δημοσιονομική τους προσαρμογή στην αύξηση των φορολογικών συντελεστών και των εισφορών», υποστηρίζουν οι αναλυτές της τράπεζας και σημειώνουν πως «ο φορολογικός συντελεστής επί της κερδοφορίας των επιχειρήσεων είναι 12,5% και στις δύο ανωτέρω χώρες, ενώ στην Ελλάδα αυξήθηκε από 20% το 2012 σε 29% το 2015».

Παράλληλα, ο μέσος φορολογικός συντελεστής στην εργασία διαμορφώθηκε το 2014 σε 22,1% στην Ιρλανδία έναντι 5,7% στην Ελλάδα. Στο πλαίσιο αυτό, η Alpha Bank υποστηρίζει ότι το μάθημα που εξάγεται από την εμπειρία των δύο χωρών είναι ότι «η δημοσιονομική πειθαρχία στην Ελλάδα είναι προτιμότερο να επιτευχθεί μέσω αποτελεσματικότερου ελέγχου των δημοσίων δαπανών, εκσυγχρονισμού του φοροελεγκτικού μηχανισμού, αξιοποιήσεως της δημόσιας περιουσίας και πλήρους απελευθερώσεως των αγορών. Ειδικά στην ελληνική περίπτωση, που οι γειτονικές χώρες, όπως η Βουλγαρία και η Αλβανία, επιβάλλουν χαμηλότατους φορολογικούς συντελεστές της τάξεως του 10% στα επιχειρηματικά κέρδη, η μετανάστευση επιχειρήσεων και η συνεπαγόμενη απώλεια θέσεων εργασίας αποτελούν σημαντικούς κινδύνους».