ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η επίδραση της ναυτιλίας στην ανάπτυξη

Η επίδραση  της ναυτιλίας στην ανάπτυξη

Η ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας που άρχισε από το 2014, μετά την περίοδο της προσαρμογής 2010-2013, δεν επηρεάστηκε σημαντικά το 2015 από τις εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες που διαμορφώθηκαν από το πολιτικό σύστημα, όπως προκύπτει από το μηνιαίο δελτίο της εταιρείας ΣΤΟΧΑΣΙΣ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων, με τίτλο «Μακροοικονομικές στοχεύσεις – κλαδικές προβλέψεις».

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της Stochasis, Βασίλη Ρεγκούζα, η οριακή πτώση του ΑΕΠ το 2015 οφείλεται κυρίως στην πτώση των καθαρών εσόδων από τις διεθνείς μεταφορές (ναυτιλία) κατά -34% (-56,9% στο 2ο εξάμηνο 2015). Είναι αξιοσημείωτο ότι το 2015 σημειώθηκε αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης κατά 0,3% και των επενδύσεων παγίου κεφαλαίου κατά 0,7%. Συνολικά, η εγχώρια ζήτηση ήταν αυξημένη κατά 0,3%, ενώ η θετική επίπτωση στον ρυθμό μεταβολής του ΑΕΠ από τη μεγάλη πτώση των εισαγωγών (-2,23 ποσοστιαίες μονάδες) αντισταθμίστηκε σε μεγάλο βαθμό από την επίσης πολύ μεγάλη αρνητική επίπτωση στο ΑΕΠ από την πτώση των αποθεμάτων (-1,67 ποσοστιαίες μονάδες). Οι ανωτέρω θετικές εξελίξεις σημειώθηκαν παρά την αρνητική επίπτωση στο οικονομικό κλίμα στη χώρα και στο επενδυτικό κλίμα για τη χώρα, από τις δυσμενείς εκτιμήσεις των θεσμών για πτώση του ΑΕΠ (2015: -2,3%, 2016: -1,4%). Μάλιστα, με βάση αυτές τις εκτιμήσεις για την οικονομία πραγματοποιήθηκε και η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών τον Νοέμβριο του 2015 με μεγάλες απώλειες κεφαλαίων για τους ιδιώτες μετόχους των τραπεζών και για το δημόσιο χρέος.

Σημειώνεται ότι η μεγάλη πτώση των καθαρών εσόδων από τις διεθνείς μεταφορές στο δεύτερο εξάμηνο του 2015, η οποία συντέλεσε στην πτώση του ΑΕΠ, ήταν καθαρά αποτέλεσμα των capital controls. Εκτιμάται δε ότι τα έσοδα αυτά, μαζί με τις καταθέσεις και τα επιχειρηματικά – επενδυτικά κεφάλαια, θα επιστρέψουν σταδιακά στη χώρα και θα έχουν θετική επίπτωση στην αύξηση του ΑΕΠ μόνο με την αναγκαία αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία.