ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η υπερσυγκράτηση δαπανών οδήγησε σε πρωτογενές πλεόνασμα

Η υπερσυγκράτηση δαπανών οδήγησε σε πρωτογενές πλεόνασμα

Το μέρισμα της Τράπεζας της Ελλάδος, οι αυξημένες εισροές κοινοτικών πόρων και η υπερσυγκράτηση των δημοσίων δαπανών συνέβαλαν καθοριστικά στο να εμφανίσει ο προϋπολογισμός πρωτογενές πλεόνασμα 3,038 δισ. ευρώ το πρώτο δίμηνο του έτους παρά την υστέρηση που καταγράφεται στα φορολογικά έσοδα. Δηλαδή οι βασικές πηγές εσόδων δεν απέδωσαν τα αναμενόμενα έσοδα, κάτι που καταγράφηκε και το προηγούμενο έτος. Για τον λόγο αυτό οι δανειστές ζητούν να αυξηθούν οι φόροι στο εισόδημα και στα ακίνητα, με στόχο ο προϋπολογισμός να μη βασίζεται στα έσοδα από τα μερίσματα ή τα παράβολα του Δημοσίου! Μάλιστα το οικονομικό επιτελείο παραδέχεται ότι η υπέρβαση που καταγράφεται στο πρωτογενές πλεόνασμα είναι συγκυριακή.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν χθες:

1. Το πρωτογενές πλεόνασμα διαμορφώθηκε στα 3,038 εκατ. ευρώ υπερβαίνοντας κατά 1,974 δισ. ευρώ τον στόχο που είχε τεθεί. Η υπέρβαση αυτή οφείλεται στα υψηλότερο μέρισμα από την ΤτΕ κατά 325 εκατ. πάνω από την πρόβλεψη (775 αντί 450), στα παράβολα και στις προμήθειες καθώς και στα έσοδα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) τα οποία ανήλθαν σε 1,522 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 642 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

2. Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα 9,622 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 961 εκατ. ευρώ ή 11,1% έναντι του στόχου. Ωστόσο, τα φορολογικά έσοδα παρουσιάζουν υστέρηση 148 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με τον στόχο. Η υστέρηση των φορολογικών εσόδων οφείλεται κυρίως στις εισπράξεις από τον ΕΝΦΙΑ. Ειδικότερα, κάτω από τον στόχο βρέθηκαν οι εισπράξεις από:

• Τον φόρο εισοδήματος ειδικών κατηγοριών κατά 32 εκατ. ευρώ ή 14,3%.
• Τους φόρους στην περιουσία κατά 218 εκατ. ευρώ ή 22,1%.
• Τον ΦΠΑ πετρελαιοειδών κατά 75 εκατ. ευρώ ή 26,7%.
• Τον ΦΠΑ λοιπών κατά 65 εκατ. ευρώ ή 2,9%.
• Τον ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων κατά 74 εκατ. ευρώ ή 10,8%.

Στον αντίποδα, αυξημένα εμφανίζονται τα έσοδα από:

• Φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων κατά 39 εκατ. ευρώ ή 3,7%.
• Αμεσους φόρους ΠΟΕ κατά 153 εκατ. ευρώ ή 46,7%.
• Λοιπούς άμεσους φόρους κατά 42 εκατ. ευρώ ή 13,4%.
• Φόρο ασφαλίστρων κατά 11 εκατ. ευρώ ή 417,7%.
• Εμμεσους φόρους ΠΟΕ κατά 110 εκατ. ευρώ ή 74,9%.
Λοιπά μη φορολογικά έσοδα κατά 430 εκατ. ευρώ ή 49,5%.

3. Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν στα 544 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση κατά 45 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου του προϋπολογισμού 2016 (589 εκατ. ευρώ).

4. Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2016 ανήλθαν στα 8,301 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 975 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (9,277 δισ. ευρώ). Ειδικότερα, οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν στα 7,941 δισ. ευρώ και είναι μειωμένες κατά 960 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου, κυρίως λόγω της μείωσης των πρωτογενών δαπανών κατά 913 εκατ. ευρώ. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι οφειλές του Δημοσίου προς τρίτους ξεπερνούν τα 5 δισ. ευρώ. Επί της ουσίας, η συγκράτηση των δαπανών που καταγράφεται είναι πλασματική.
Οι δαπάνες του ΠΔΕ διαμορφώθηκαν στα 360 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 15 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.