ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΣΕΒ: Συνταγή αποτυχίας η αύξηση των φόρων

ΣΕΒ: Συνταγή αποτυχίας η αύξηση των φόρων

Δρυμεία κριτική στην πολιτική της υπερφορολόγησης άσκησε ο Ευτύχιος Βασιλάκης, μέλος του ΔΣ και επικεφαλής της Επιτροπής Φορολογικών Θεμάτων του ΣΕΒ, χαρακτηρίζοντας «συνταγή αποτυχίας» τις κυοφορούμενες προτάσεις για αύξηση των φορολογικών συντελεστών, ύψους 300 εκατ. ευρώ, εις βάρος των παραγωγικών και αποδοτικών εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα. Μιλώντας στην ειδική εκδήλωση που διοργάνωσε ο ΣΕΒ, με τίτλο «Η ανάγκη για ένα επενδυτικό σοκ: φορολογικά κίνητρα, άρση αντικινήτρων και επενδύσεις», ο κ. Βασιλάκης, ως επικεφαλής της αρμόδιας επιτροπής του ΣΕΒ, ξεκαθάρισε ότι σήμερα χρειάζεται εκσυγχρονισμός των φορολογικών, άρση των φορολογικών αντικινήτρων και θέσπιση ισχυρών οριζόντιων επενδυτικών κινήτρων.

«Αντί να θεσπίζουμε επενδυτικά κίνητρα που στηρίζονται και στηρίζουν τη φορολογική ειλικρίνεια και συνέπεια, αυξάνουμε τους ονομαστικούς συντελεστές προς όφελος της φοροδιαφυγής και της φοροκλοπής, ιδιαίτερα σε ένα περιβάλλον έντονα περιορισμένης ρευστότητας», τόνισε ο κ. Βασιλάκης. Αναφερόμενος στις επιχειρήσεις, είπε χαρακτηριστικά ότι η υπερφορολόγηση αποτελεί τον κανόνα, με αποτέλεσμα η χώρα μας να βρίσκεται στις υψηλότερες θέσεις στην Ε.Ε. και στον ΟΟΣΑ ως προς τη φορολογία των επιχειρήσεων, αλλά και τη φορολόγηση της εργασίας, τόσο σε επίπεδο φόρων όσο και εισφορών.

«Χρειαζόμαστε μέτρα που θα εκσυγχρονίσουν το φορολογικό περιβάλλον και θα τονώσουν τα δημόσια έσοδα, και στο πλαίσιο αυτό η επέκταση της χρήσης των ηλεκτρονικών συναλλαγών, η διεύρυνση της ηλεκτρονικής τραπεζικής και κυρίως η υποχρεωτική καθιέρωση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης στις συναλλαγές των επιχειρήσεων θα βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητα και θα ωφελήσουν και τις επιχειρήσεις και το ελληνικό κράτος», υπογράμμισε ο κ. Βασιλάκης. Επιχειρηματολογώντας επ’ αυτού, αναφέρθηκε στα συμπεράσματα μελέτης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών που εκπονήθηκε για λογαριασμό του ΣΕΒ, τα οποία δείχνουν ότι, μόνο από την καθιέρωση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης, το ετήσιο όφελος για τις επιχειρήσεις μπορεί να φθάσει το 1,5 δισ. ευρώ, τα πλαστά και εικονικά τιμολόγια να μειωθούν έως 80% και το κράτος να βάλει στα ταμεία του επιπλέον ΦΠΑ έως 1 δισ. ευρώ κάθε χρόνο.

Σε άλλο σημείο της παρέμβασής του, ο κ. Βασιλάκης αναφέρθηκε και στην ανάγκη να μπει τάξη και να υπάρξει συνέπεια στους έγκαιρους φορολογικούς ελέγχους των εταιρειών. Οπως τόνισε, χρειαζόμαστε αποτελεσματικούς μηχανισμούς, όπως το φορολογικό πιστοποιητικό, που δεν έχει ανανεωθεί ακόμη για τα φορολογικά έτη από την 1/1/2016 και το οποίο αποτελεί μια σημαντική καινοτομία στον τομέα των ελέγχων, συμβάλλοντας άμεσα και αποτελεσματικά στην αύξηση των δημοσίων εσόδων, σε μια περίοδο όπου η διοίκηση αναζητεί πολλές φορές ευφάνταστους και αμφιλεγόμενου αποτελέσματος τρόπους για να κλείσει την τρύπα της δημοσιονομικής προσαρμογής. Σύμφωνα, δε, με τα στοιχεία της ΕΛΤΕ (Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων) για την εφαρμογή του φορολογικού πιστοποιητικού, για τις χρήσεις 2011 έως 2014, το ποσοστό φορολογικής συμμόρφωσης των επιχειρήσεων ανήλθε στο 92%, η φορολογική βάση διευρύνθηκε κατά 5,5 δισ. ευρώ, ενώ τα φορολογικά έσοδα για το κράτος υπολογίζονται περί τα 400 εκατ. ευρώ ετησίως για την τετραετία 2011-2014.

Κλείνοντας την παρέμβασή του για τα φορολογικά αντικίνητρα στις επενδύσεις, ο κ. Βασιλάκης αναφέρθηκε στις εκκρεμείς φορολογικές υποθέσεις, προτείνοντας τη σύσταση περιφερειακών επιτροπών επίλυσης των διαφορών, από τη λειτουργία των οποίων αναμένονται ετήσια φορολογικά έσοδα τουλάχιστον 100 εκατ. ευρώ για τα επόμενα 5 έτη. Παράλληλα, πρότεινε εκ μέρους του ΣΕΒ την ανάγκη επέκτασης του χρόνου συμψηφισμού των φορολογικών ζημιών, με μελλοντικά κέρδη από 5 χρόνια, που είναι σήμερα, σε 10 χρόνια, προκειμένου να διασφαλισθεί η δυνατότητα συμψηφισμού των υψηλών ζημιών, οι οποίες δημιουργήθηκαν τα έτη της συνεχιζόμενης ύφεσης.

Στην εκδήλωση, ο κ. Χάρης Κυριαζής, σύμβουλος Διοίκησης ΣΕΒ, παρουσίασε τον πυρήνα των προτάσεων του Συνδέσμου για την ανάδειξη της χώρας ως σημαντικού επενδυτικού προορισμού. Ενδεικτικά προτείνεται η φορολογία να μειωθεί στο 20% για επενδύσεις μεγαλύτερες των 100 εκατ. ευρώ ή και για περισσότερες από 1.000 νέες προσλήψεις. Στο πακέτο προτάσεων του ΣΕΒ περιλαμβάνονται, επιπλέον, μέτρα άμεσης απόδοσης, όπως είναι η δημιουργία μονάδων «κοινών υπηρεσιών» (shared services), οι επενδύσεις στην έρευνα, στην τεχνολογική ανάπτυξη και στην καινοτομία μέσα από μια ενεργητική φορολογική λογική ισχυρών κινήτρων που ευθυγραμμίζουν την Ελλάδα με επιτυχημένες ευρωπαϊκές πρακτικές.