ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Προβλέπει ανάπτυξη ο Γ. Σταθάκης

Προβλέπει ανάπτυξη  ο Γ. Σταθάκης

Επιστροφή στην ανάπτυξη έως το δεύτερο τρίμηνο του 2016 εκτίμησε ο υπουργός Οικονομίας Γιώργος Σταθάκης. Κατά την ομιλία του στο ετήσιο φόρουμ «Active Greece Awards – Η Ελλάδα της εξωστρέφειας» υποστήριξε ότι η εμπιστοσύνη έχει αποκατασταθεί στην αγορά.

Αναφερόμενος στην αξιολόγηση του προγράμματος δήλωσε: «Φιλοδοξούμε ότι θα ολοκληρωθεί σύντομα με την επιστροφή των θεσμών ύστερα από το Καθολικό Πάσχα». Πρόσθεσε δε ότι «το διακύβευμα αυτής της πρώτης αξιολόγησης είναι η διαπραγμάτευση του χρέους μετά το 2022 και ώς το 2048, το οποίο πρέπει να αποκτήσει και αυτό όρους βιωσιμότητας». Ο κ. Σταθάκης επισήμανε στην ομιλία του τέσσερα βασικά σημεία για την οικοδόμηση μιας νέας σχέσης του εξαγωγικού κλάδου με το καινούργιο αναπτυξιακό υπόδειγμα:

• Ενίσχυση της εξωστρέφειας. Η κυβέρνηση έχει συγκροτήσει διυπουργική επιτροπή με στόχους μεταξύ άλλων την ανάπτυξη ηλεκτρονικής πλατφόρμας όπου θα καταγράφεται πλήρως το παραγωγικό εξαγωγικό και εν δυνάμει εξαγωγικό δυναμικό της χώρας. Στόχος επίσης είναι η περαιτέρω απλοποίηση των εξαγωγικών διαδικασιών.

• Νέος αναπτυξιακός νόμος με στόχευση σε ένα ανταγωνιστικό μοντέλο που θα στηρίζεται στην καινοτομία και την παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας.

• Αναβάθμιση του ΕΤΕΑΝ (Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης) σε Αναπτυξιακό Ταμείο.

• Πλήρης αξιοποίηση του ΕΣΠΑ με έμφαση στους τομείς που χαρακτηρίζονται από εξωστρέφεια, καινοτομία και υψηλή προστιθέμενη αξία.