ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αντιδρούν οι εταιρείες σε αύξηση του ειδικού τέλους στην κινητή

Αντιδρούν οι εταιρείες σε αύξηση του ειδικού τέλους στην κινητή

Αρνητική είναι η Ενωση Εταιρειών Κινητής Τηλεφωνίας (ΕΕΚΤ) σχετικά με την πιθανή αύξηση της φορολογίας στη χρήση κινητών τηλεφώνων στη χώρα. Η ΕΕΚΤ, αντιδρώντας στις πληροφορίες που φέρουν πιθανή την αύξηση του ειδικού τέλους κινητής τηλεφωνίας, σε ανακοίνωσή της σημειώνει ότι θα αποτελέσει «μία επιπλέον μεγάλη επιβάρυνση για τον προϋπολογισμό των ελληνικών νοικοκυριών για ένα αγαθό πολύτιμο και απαραίτητο όπως η επικοινωνία».

Η ΕΕΚΤ επισημαίνει πως η έμμεση φορολογία των κινητών επικοινωνιών στην Ελλάδα είναι από τις υψηλότερες στον πλανήτη και η δεύτερη υψηλότερη στην Ευρωπαϊκή Ενωση. Το συνολικό ύψος φόρου πάνω στον λογαριασμό κυμαίνεται από 37,8% έως 47,6%. Αυτή η δυσανάλογη έμμεση φορολογία οφείλεται στο ειδικό τέλος (12%-20%) που επιβάλλεται στις υπηρεσίες τηλεφωνίας μέσω κινητού. Σημειώνεται ότι επί της τελικής τιμής που διαμορφώνεται με την προσθήκη του ειδικού τέλους κινητής τηλεφωνίας, επιβάλλεται ΦΠΑ 23%, δηλαδή φόρος στον φόρο. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και με τα καύσιμα. Η χώρα στην Ε.Ε. με την υψηλότερη φορολογία κινητού, αλλά και του Internet, είναι η Ουγγαρία. Σύμφωνα με στελέχη της ΕΕΚΤ, τυχόν αύξηση του ειδικού τέλους θα οδηγήσει τη φορολογία της χώρας στα κινητά υπεράνω οποιασδήποτε άλλης χώρας στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων της Ανατολικής, Κεντρικής και Νότιας Ευρώπης (Βαλκάνια). Επίσης η ΕΕΚΤ χαρακτηρίζει το μέτρο αντιπαραγωγικό, καθώς αποτελεί αντικίνητρο στη χρήση, αφού τα φορολογικά έσοδα στο τέλος υποχωρούν κάτω από το επίπεδο επιβολής του νέου φόρου. «Παρά τις συνεχείς αυξήσεις του ειδικού τέλους, τα αντίστοιχα δημόσια έσοδα μειώνονται τα τελευταία έτη λόγω του περιορισμού της χρήσης», αναφέρει η ΕΕΚΤ.

Τέλος το μέτρο, σύμφωνα με την ΕΕΚΤ, συγκρούεται με τις δράσεις της κυβέρνησης για την επίτευξη των στόχων της Ψηφιακής Ατζέντας 2020 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς έχει αποδειχτεί ότι η αύξηση της φορολογίας των κινητών επικοινωνιών προκαλεί εμπόδια στην ψηφιακή ενσωμάτωση και ανάπτυξη.