ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συνταξιοδοτικά τα μισά ασφαλιστικά προγράμματα

Συνταξιοδοτικά τα μισά ασφαλιστικά προγράμματα

Οι ατομικές ασφαλίσεις κλάδου ζωής αποτελούν το 76% της συνολικής παραγωγής και το υπόλοιπο 24% αφορά τις ομαδικές ασφαλίσεις, σύμφωνα με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στα Στατιστικά 2015 της επιτροπής ζωής, υγείας και συντάξεων της Ενωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος. Παράλληλα, το 50% της παραγωγής στον κλάδο ζωής προέρχεται από τα συνταξιοδοτικά/αποταμιευτικά προγράμματα, το 34% από τα προγράμματα νοσοκομειακής περίθαλψης και το 16% από τις λοιπές καλύψεις.

Ο συνολικός κύκλος εργασιών το 2015 άγγιξε τα 1,8 δισ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση 4,3% σε σύγκριση με το 2014, αν και σημειώθηκε αύξηση 15% το πρώτο εξάμηνο του 2015. Επίσης, από τα στοιχεία των εταιρειών προκύπτει ότι τα προϊόντα κατά πλειοψηφία (ποσοστό 60%) διανέμονται από ασφαλιστές, ενώ το 31% διανέμεται μέσω τραπεζοασφαλιστικών προγραμμάτων και το 9% μέσω direct πωλήσεων (από το Ιντερνετ) και άλλων καναλιών.