ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Προκήρυξη διαγωνισμού για τη μαρίνα Ν. Μουδανιών

Προκήρυξη διαγωνισμού για τη μαρίνα Ν. Μουδανιών

Διαγωνισμό για τη μακροχρόνια μίσθωση καταφυγίου τουριστικών σκαφών στη Χαλκιδική θα πραγματοποιήσει ο Δήμος Νέας Προποντίδας.

Ο διαγωνισμός για το καταφύγιο Νέων Μουδανιών απευθύνεται σε επιχειρηματίες ή επιχειρηματικά σχήματα που αποδεδειγμένα δραστηριοποιούνται στον χώρο της διαχείρισης τουριστικών λιμένων. Το εμβαδόν της χερσαίας ζώνης του καταφυγίου είναι 4.446 τ.μ. και το εμβαδόν της θαλάσσιας ζώνης 20.640 τ.μ. Το καταφύγιο, σύμφωνα με την απόφαση χωροθέτησής του, έχει δυναμικότητα 103 θέσεων ελλιμενισμού σκαφών αναψυχής.

Η διάρκεια της σύμβασης έχει ορισθεί σε 22 χρόνια με δικαίωμα επέκτασης για μία επιπλέον 10ετία. To οικονομικό αντάλλαγμα για τον δήμο θα αποτελείται από την καταβολή ενός εφάπαξ ποσού, την καταβολή ετήσιου σταθερού μισθώματος και από την καταβολή ποσοστού 5% από τα ετήσια καθαρά έσοδα κάθε είδους εκμετάλλευσης του τουριστικού καταφυγίου. Ο ανάδοχος καλείται να χρηματοδοτήσει και να υλοποιήσει εργασίες αναβάθμισης και επισκευής του καταφυγίου. Ποσό έως 50.000 ευρώ θα συμψηφισθεί με τα ετήσια οικονομικά ανταλλάγματα του αναδόχου. Ο κάθε ενδιαφερόμενος για να συμμετάσχει στη διαγωνιστική διαδικασία θα πρέπει κατά τις δύο τελευταίες διαχειριστικές χρήσεις να είχε πραγματοποιήσει κύκλο εργασιών κατά μέσον όρο μεγαλύτερο από 500.000 ευρώ και να είχε κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων 50.000 ευρώ για καθένα από τα δύο τελευταία έτη. Ως ημερομηνία υποβολής των φακέλων δεσμευτικής προσφοράς έχει η ορισθεί η Παρασκευή 13 Μαΐου.