ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Παράταση της Εθνικής Συλλογικής Σύμβασης ζητεί η ΓΣΕΕ

Παράταση της Εθνικής Συλλογικής Σύμβασης ζητεί η ΓΣΕΕ

Την παράταση της ισχύος της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας και κατά συνέπεια του επιδόματος γάμου έως το τέλος του 2016 θα διαπραγματευθεί εκ μέρους της ΓΣΕΕ ο Γιάννης Παναγόπουλος. Χθες, συνεδρίασε η νέα διοίκηση της ΓΣΕΕ, η οποία προέκυψε από το 36ο συνέδριό της και, καθώς δεν έχει εκλεγεί ακόμη το προεδρείο της Συνομοσπονδίας, εξουσιοδοτήθηκε ο Γιάννης Παναγόπουλος να προχωρήσει άμεσα σε διαπραγμάτευση με τους υπόλοιπους κοινωνικούς εταίρους για την υπογραφή και την παράταση της ισχύος της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας έως το τέλος του 2016, με δεδομένο το γεγονός ότι η μετενέργειά της λήγει στα τέλη Μαρτίου.

Οπως επισημάνθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, για τη Συνομοσπονδία η παράταση ισχύος της Σύμβασης αποτελεί θέμα μείζονος σημασίας, αφού το αντίθετο θα δυσχεράνει ακόμη περισσότερο τη θέση των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα.

Υπενθυμίζεται ότι το μέλλον της Εθνικής Σύμβασης βρίσκεται υπό διαρκή αμφισβήτηση μετά την υπογραφή της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου (ΠΥΣ) 6 του 2012, με την οποία το ύψος του κατώτατου μισθού καθορίστηκε από την κυβέρνηση. Μάλιστα, βάσει της συγκεκριμένης ΠΥΣ, ο κατώτατος μισθός για τους εργαζομένους πάνω από 25 ετών ορίστηκε έως το τέλος του 2016 στα 586,08 ευρώ, ενώ για τους κάτω των 25 ετών καθορίστηκε στα 510.95 ευρώ. Από το 2017 και μετά, η ΠΥΣ ορίζει ότι θα πρέπει να έχει καθοριστεί συγκεκριμένος μηχανισμός βάσει του οποίου θα ορίζεται ο νέος κατώτατος μισθός. Συνεπώς, εκτός από τις κινήσεις της ΓΣΕΕ με τους εργοδοτικούς φορείς, εντός του τρέχοντος έτους, με το θέμα θα πρέπει να ασχοληθεί και η ηγεσία του υπουργείου Εργασίας. Και μάλιστα, με δεδομένη την πρόβλεψη του τρίτου μνημονίου ότι δεν μπορεί να προχωρήσει σε οποιαδήποτε αλλαγή επί των εργασιακών-μισθολογικών θεμάτων εάν πρώτα δεν υπάρξει η σύμφωνη γνώμη των θεσμών. Παράλληλα, βέβαια, εκκρεμεί η εξέταση από 9μελή επιτροπή, με τη συμμετοχή και του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας (ILO), των βέλτιστων πρακτικών, σε ευρωπαϊκό αλλά και σε διεθνές επίπεδο, μιας σειράς εργασιακών και συνδικαλιστικών θεμάτων.