ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακριβή η υπηρεσία κινητής τηλεφωνίας για τους Ελληνες

Ακριβή η υπηρεσία κινητής τηλεφωνίας για τους Ελληνες

Παρά τη ραγδαία αποκλιμάκωση των χρεώσεων υπηρεσιών κινητής επικοινωνίας, το κόστος χρήσης του κινητού τηλεφώνου, και κυρίως του ευρυζωνικού Internet μέσω δικτύου κινητής (mobile broadband), παραμένει για τους Ελληνες μια ακριβή υπηρεσία. Σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι χρεώσεις υπηρεσιών κινητών επικοινωνιών είναι κατά κανόνα πιο υψηλές από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ενώ σε ορισμένα πακέτα οι εφαρμοζόμενες χρεώσεις είναι έως και υπερδιπλάσιες του ευρωπαϊκού μέσου όρου.

Η μελέτη με τίτλο «Mobile Brοadband Prices» παρουσιάσθηκε πριν από λίγες ημέρες και συγκρίνει τις εφαρμοζόμενες χρεώσεις κινητών επικοινωνιών στην Ε.Ε. τον Φεβρουάριο του 2015. Με βάση τα «καλάθια» υπηρεσιών που αξιολογήθηκαν, η Ελλάδα εμφανίζεται να έχει συγκρίσιμες χρεώσεις με τον μέσο όρο της Ε.Ε.-28, κυρίως στα πακέτα χαμηλής κίνησης. Πρόκειται για «καλάθια» επικοινωνίας που προσφέρουν 60 έως 200 λεπτά ομιλίας και ευρυζωνικό Internet 100 – 512 Megabytes. Στα πακέτα υψηλότερης χρήσης, οι χρεώσεις στη χώρα μας είναι δυσανάλογα μεγάλες και σε ορισμένα «καλάθια», π.χ. 600-1.800 λεπτά ομιλίας και 1-2 Gigabytes, είναι υπερδιπλάσιες του μέσου όρου της Ε.Ε.

Προς την κατεύθυνση αυτή συμβάλλει η εφαρμοζόμενη υψηλή φορολογία κινητού τηλεφώνου Ελλάδα. Aυτό διακρίνεται στις εφαρμοζόμενες χρεώσεις συνδέσεων αποκλειστικά για ευρυζωνικό Internet, δηλαδή συνδέσεις για notebooks και tablets. Εκεί οι χρεώσεις που γίνονται στη χώρα μας είναι μεν πιο ακριβές από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, αλλά δεν παρουσιάζουν τις τεράστιες διαφορές των πακέτων που προορίζονται για χρήστες smartphones. Υπενθυμίζεται ότι στις συνδέσεις αποκλειστικά για mobile Ιnternet δεν εφαρμόζεται το ειδικό τέλος κινητής τηλεφωνίας.

Τέλος, σύμφωνα με τη μελέτη, τις πιο φθηνές (κατά κανόνα) χρεώσεις στην Ελλάδα έχει η Vodafone μεταξύ των δύο μεγαλύτερων παρόχων της χώρας. Σημειώνεται ότι στη μελέτη αξιολογήθηκαν οι χρεώσεις μόνον των δύο μεγαλύτερων παρόχων κινητής τηλεφωνίας σε κάθε χώρα της Ενωσης.