ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Διπλό «βαρίδι» στην οικονομία από την ανεργία

Διπλό «βαρίδι» στην οικονομία από την ανεργία

Αρνητικές επιπτώσεις στο δυνητικό ΑΕΠ έχει ο συνδυασμός του υψηλού ποσοστού ανεργίας και της μεγάλης μακροχρόνιας ανεργίας (άτομα που αναζητούν εργασία για περισσότερους από 12 μήνες και δεν βρίσκουν). Οπως αναφέρει η Eurobank στο εβδομαδιαίο δελτίο της «7 Ημέρες Οικονομία», το γεγονός ότι υπάρχει ταυτόχρονα υψηλό ποσοστό ανεργίας και μακροχρόνια ανέργων (το οποίο στο τέταρτο τρίμηνο του 2015 ήταν στο 74,3%) «δύναται να οδηγήσει σε μείωση του ρυθμού μεταβολής του δυνητικού προϊόντος της ελληνικής οικονομίας» για τους εξής λόγους:

1. Οσο αυξάνεται ο χρόνος παραμονής σε καθεστώς ανεργίας τόσο αυξάνεται η πιθανότητα απαξίωσης του ανθρώπινου κεφαλαίου (γνώσεις, εμπειρία, κ.λπ.) που είναι ενσωματωμένο στον παραγωγικό συντελεστή της εργασίας.

2. Η απουσία από την παραγωγική διαδικασία –είτε αγαθών είτε υπηρεσιών– για μεγάλο χρονικό διάστημα επηρεάζει αρνητικά τούς εργοδότες στο να προβούν σε προσλήψεις, ενώ παράλληλα μπορεί να μειώσει τα κίνητρα των ανέργων στο να αναζητήσουν εργασία με πιο εντατικό ρυθμό. Το τελευταίο στοιχείο είναι αρνητική συνάρτηση και του επιπέδου του πλούτου των ανέργων. Οσο πιο υψηλό είναι το επίπεδο πλούτου (αξία μετοχών, ομολόγων, κατοικιών, αποταμιεύσεων) τόσο μειώνονται τα κίνητρα αναζήτησης εργασίας με εντατικούς ρυθμούς.

3. Το αυξημένο ποσοστό των μακροχρόνια ανέργων δύναται να μειώσει την αποτελεσματική σύζευξη μεταξύ ανέργων και κενών θέσεων εργασίας.