ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μετά το Πάσχα θα κατατεθεί στους θεσμούς το πλαίσιο εκπόνησης της Αναπτυξιακής Στρατηγικής της χώρας

Μετά το Πάσχα  θα κατατεθεί στους θεσμούς το πλαίσιο εκπόνησης της Αναπτυξιακής Στρατηγικής της χώρας

Αμέσως μετά το  Πάσχα  θα κατατεθεί στους θεσμούς το πλαίσιο εκπόνησης της Αναπτυξιακής Στρατηγικής της χώρας όπως αποφασίστηκε από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής έπειτα από σχετική εισήγηση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού Γιώργου Σταθάκη.

Πιο συγκεκριμένα, το πλαίσιο που υιοθετήθηκε αποτελείται από τρία βασικά σημεία:

Το πρώτο αποτυπώνει το εγχώριο και διεθνές μακροοικονομικό περιβάλλον καθώς και το δημοσιονομικό πλαίσιο στη βάση των οποίων εντάσσεται ο Αναπτυξιακός Σχεδιασμός.

Το δεύτερο θέτει έξι βασικούς στόχους για την ανάπτυξη:

1.αποκατάσταση της δημοσιονομικής βιωσιμότητας,

2.εκσυγχρονισμό του κράτους και της δημόσιας διοίκησης,

3.αύξηση της απασχόλησης,

4.διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής,

5.βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, προώθηση εξαγωγών και επενδύσεων, 

6.αξιοποίηση πηγών και εργαλείων χρηματοδότησης.

Το τρίτο περιλαμβάνει προτάσεις σχεδιασμού για επτά επιμέρους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας:

1.πρωτογενής τομέας,

2.μεταποίηση,

3.κατασκευές και διαχείριση ακίνητης περιουσίας,

4.ενέργεια, εξοικονόμηση και δίκτυα

5.τουρισμός,

6.ναυτιλία, μεταφορές και εφοδιαστική αλυσίδα,

7.πληροφορική και τηλεπικοινωνίες.

Από εκεί και πέρα, το ΚΥ.Σ.ΟΙ.Π ενέκρινε την εισήγηση της Υφυπουργού, αρμόδιας για θέματα βιομηχανίας, Θεοδώρας Τζάκρη για την πορεία και το χρονοδιάγραμμα της μεταρρύθμισης που υλοποιεί το υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού ως προς τις διαδικασίες αδειοδότησης επιχειρήσεων-εγκαταστάσεων.

Το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού έχει αναλάβει να εκπονήσει, με την υποστήριξη της Παγκόσμιας Τράπεζας, και να συντονίσει στο πλαίσιο του νόμου 4336/2015 όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη μεταρρύθμιση της αδειοδότησης των οικονομικών δραστηριοτήτων και τη θέσπιση της απαραίτητης νομοθεσίας ως τον Ιούνιο του 2016.

Τον Ιούνιο αναμένεται να παραδοθούν προς νομοθέτηση, και αφού προηγηθούν οι απαραίτητες διαβουλεύσεις με τους κοινωνικούς φορείς, οι νομικές διατάξεις που περιλαμβάνουν τις προτεινόμενες αλλαγές στο αδειοδοτικό καθεστώς των τριών πρώτων επιχειρηματικών κλάδων, ειδικότερα της βιομηχανίας τροφίμων, των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και των τουριστικών καταλυμάτων που αντιπροσωπεύουν περίπου το 25% του ΑΕΠ της χώρας.