ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΣΕΒ: Η όποια ανάκαμψη δεν θα φέρει απαραιτήτως και άμεση μείωση της ανεργίας

ΣΕΒ: Η όποια ανάκαμψη δεν θα φέρει απαραιτήτως και άμεση μείωση της ανεργίας

«Η όποια ανάκαμψη δεν θα συνοδεύεται, σε αρχικά στάδια τουλάχιστον, από αντίστοιχη αύξηση της απασχόλησης, η οποία, παράλληλα, είναι απίθανο να προέλθει από την απλή επαναπρόσληψη, όσων έχασαν τις δουλειές τους στην περίοδο της μεγάλης ύφεσης, αλλά μάλλον από τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, σε νέες δραστηριότητες και με νέες εξειδικεύσεις κατάρτισης. Επιπλέον, οι επιχειρήσεις θα είναι πολύ προσεκτικές στην πρόσληψη εργατικού δυναμικού, πόσω μάλλον όταν δεν γνωρίζουν πότε θα έλθει η ανάκαμψη και εάν θα έχει βάθος και διάρκεια. Για τον λόγο αυτό, οι ενεργές πολιτικές μείωσης της ανεργίας θα πρέπει να κατευθύνουν πόρους στην επανακατάρτιση εργαζομένων και όχι στην εικονική απασχόληση ανέργων στο δημόσιο ή σε θέσεις εργασίας, χωρίς μέλλον και προοπτική».

Αυτά αναφέρει ο ΣΕΒ στο εβδομαδιαίο δελτίο για την οικονομία, στο οποίο επαναλαμβάνει την ανάγκη για ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης και ταχεία υλοποίηση του προγράμματος. Τονίζει, όμως ότι «το μίγμα πολιτικής που φαίνεται να προκρίνεται εντός του πλαισίου υλοποίησης του προγράμματος θα έχει έντονες υφεσιακές επιπτώσεις και θα εξουδετερώσει άλλες θετικές διαρθρωτικές επιδράσεις του στο επιχειρηματικό περιβάλλον».

Αναφερόμενος στις ξένες επενδύσεις, ο ΣΕΒ επισημαίνει ότι η φημολογούμενη αύξηση της φορολογίας των μερισμάτων υπονομεύει την προσέλκυση ξένων επενδύσεων. «Οι ξένοι που επενδύουν στην Ελλάδα, επιζητούν τις συμπράξεις με Έλληνες, αλλά εύλογα επιθυμούν και οι Έλληνες συνέταιροι να συνεισφέρουν κεφάλαιο στις κοινές επενδύσεις. Πως, όμως, είναι δυνατόν να γίνει αυτό, όταν τυχόν αύξηση του φόρου στα μερίσματα θα τιμωρεί τη διακράτηση μετοχικού κεφαλαίου μόνο για τον Έλληνα, ενώ ο ξένος, κατά κανόνα, υπόκειται σε πιο ευνοϊκή φορολόγηση στη χώρα του;», διερωτάται ο Σύνδεσμος. Σημειώνει, ωστόσο ότι οι φορολογικοί συντελεστές, μέσα σε λογικά πλαίσια, δεν ήταν ποτέ ο κύριος λόγος για τον οποίο το διεθνές κεφάλαιο παραδοσιακά αποφεύγει να επενδύσει άμεσα στη χώρα, αλλά η έλλειψη διάφανου, σταθερού, λογικού και με ομοιογενή εφαρμογή θεσμικού πλαισίου, που υποστηρίζει τον έντιμο ανταγωνισμό.