ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Από τον Οκτώβριο τα αντισταθμιστικά για το ΕΚΑΣ

ekas

Τον τρόπο και τις διαδικασίες καταβολής των αντισταθμιστικών μέτρων που εξαγγέλθηκαν πριν από ένα μήνα και πιθανότατα θα εφαρμοστούν από τον Οκτώβριο και σε όσους κόπηκε το ΕΚΑΣ, προβλέπει απόφαση που δημοσιεύθηκε χθες σε ΦΕΚ. Αναλυτικά, η απόφαση προβλέπει ότι μόνο για 5 μήνες, αναδρομικά από την 1η Αυγούστου 2016 έως και το τέλος του χρόνου, χορηγείται μηνιαία προπληρωμένη κάρτα ισόποση με το ποσό που αντιστοιχεί στο 30% της απώλειας, σε όσους απώλεσαν μηνιαία παροχή ΕΚΑΣ ποσού 115 ευρώ και άνω. Η προπληρωμένη κάρτα θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον δικαιούχο ή τους συνδικαιούχους του λογαριασμού καταβολής του ΕΚΑΣ χωρίς κανένα περιορισμό για οποιαδήποτε αγορά, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών αγορών, όμως ορίζεται ρητά ότι δεν θα υπάρχει δυνατότητα ανάληψης μετρητών.

Αντίστοιχα, από την 1η Αυγούστου 2016 και μέχρι το τέλος του 2019 (έτος πλήρους κατάργησης του ΕΚΑΣ) εφαρμόζονται τα ακόλουθα μέτρα προκειμένου να αντισταθμιστεί η σχετική απώλεια:

1. Σε περιπτώσεις συζύγων συνταξιούχων που και οι δύο στερούνται πλήρως και οριστικά την παροχή του ΕΚΑΣ χορηγείται ως έκτακτη μηνιαία οικονομική ενίσχυση στον σύζυγο με το μικρότερο ατομικό εισόδημα, το ισόποσο της παροχής που αντιστοιχεί στο εισόδημα αυτό σύμφωνα με τα ισχύοντα κάθε έτος για τη χορήγηση του ΕΚΑΣ. Ως ατομικό εισόδημα θεωρείται: το συνολικό καθαρό ετήσιο εισόδημα από συντάξεις (κύριες, επικουρικές και βοηθήματα καταβαλλόμενα σε χρήμα), μισθούς, ημερομίσθια και λοιπά επιδόματα. Για τον προσδιορισμό του εισοδήματος αυτού δεν λαμβάνονται υπόψη τα ποσά που αντιστοιχούν στη σύνταξη αναπήρων, θυμάτων πολεμικής περιόδου και κατά την εκτέλεση της στρατιωτικής υπηρεσίας, θυμάτων τρομοκρατίας, καθώς και στα προνοιακά βοηθήματα.

2. Στις περιπτώσεις συνταξιούχων με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω που στερήθηκαν πλήρως και οριστικά την παροχή του ΕΚΑΣ χορηγείται έκτακτη μηνιαία οικονομική ενίσχυση ισόποση με την παροχή που καταργήθηκε.

Σε περίπτωση θανάτου του δικαιούχου διακόπτεται η χορήγηση του οικείου αντισταθμιστικού μέτρου. Τα τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά καταλογίζονται εις βάρος όσων έλαβαν την παροχή χωρίς να τη δικαιούνται και εισπράττονται σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις των ασφαλιστικών οργανισμών και τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ).