ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μικροδάνεια με δωρεάν κεφάλαια έως 10.000 ευρώ

euro50

Μικροχρηματοδότηση με τη μορφή δωρεάς παρέχει ο ιδιωτικά χρηματοδοτούμενος μη κερδοσκοπικός οργανισμός The People’s Trust που ξεκίνησε τη λειτουργία του τον Μάιο, φιλοδοξώντας να ανταποκριθεί στις ανάγκες που έχει δημιουργήσει η παρατεταμένη οικονομική κρίση.

Η δωρεά μπορεί να φτάσει έως τις 10.000 ευρώ ανά επιχείρηση, δίνοντας στους επιχειρηματίες που δεν έχουν πρόσβαση σε άλλες πηγές χρηματοδότησης τη δυνατότητα να καλύψουν ουσιαστικές ανάγκες σε εξοπλισμό και υπηρεσίες προκειμένου να δημιουργήσουν ή να αναπτύξουν την επιχείρησή τους. Η δωρεά συνδυάζεται με την παροχή μικροδανείου μέσω της συνεργασίας του οργανισμού με την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία Αction Finance Initiative (AFI), οπότε το ποσό της μικροχρηματοδότησης μπορεί, κατά περίπτωση, να φτάσει μέχρι και τις 20.000 ευρώ. Στόχος του οργανισμού είναι να συμβάλει στη μείωση της ανεργίας στην Ελλάδα μέσα από την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Το The People’s Trust υποστηρίζει νεοσύστατες και υφιστάμενες μικρές επιχειρήσεις, παρέχοντάς τους πρόσβαση σε μικροχρηματοδότηση και υπηρεσίες επιχειρηματικής ανάπτυξης. Σημαντικό πλεονέκτημα για τους επιχειρηματίες που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα του The People’s Trust είναι επίσης οι δωρεάν υπηρεσίες επιχειρηματικής ανάπτυξης που παρέχει ο οργανισμός, οι οποίες περιλαμβάνουν διαμόρφωση επιχειρηματικού σχεδίου, εκπαίδευση και κατάρτιση, πρόσβαση σε επιχειρηματικές θερμοκοιτίδες κ.ά.

Επιδίωξη του οργανισμού είναι να προσφέρει στους Ελληνες επιχειρηματίες τα απαραίτητα εφόδια που θα τους βοηθήσουν να μετατρέψουν τις ιδέες τους σε βιώσιμες επιχειρήσεις και να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας. Το The People’s Trust δεν επιβάλλει περιορισμούς στον κλάδο όπου δραστηριοποιούνται οι ενδιαφερόμενοι προς μικροχρηματοδότηση επιχειρηματίες, ούτε στην ηλικία τους και απευθύνεται σε ενδιαφερόμενους 18 ετών και άνω.