ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ξεμπλοκάρει έργο 31,6 εκατ. για τα απορρίμματα Σερρών

Ξεμπλοκάρει έργο 31,6 εκατ. για τα απορρίμματα Σερρών

Την ένταξη στο νέο ΕΣΠΑ της ΣΔΙΤ για τα απορρίμματα των Σερρών ενέκρινε χθες το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης. Πρόκειται για τη δεύτερη σύμπραξη του είδους που εγκρίνεται μετά την τροποποίηση των περιφερειακών σχεδιασμών για τα απορρίμματα.

Σύμφωνα με την πράξη ένταξης στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (ΥΜΕΠΕΡΑΑ) 2014-2020, το έργο έχει συνολικό προϋπολογισμό 31,6 εκατ. ευρώ εκ των οποίων τα 15,9 εκατ. είναι ιδιωτική συμμετοχή και τα 15,6 εκατ. ευρώ επιλέξιμη δημόσια δαπάνη. Το έργο περιλαμβάνει τη μελέτη, τη χρηματοδότηση, την κατασκευή, τη συντήρηση και τη λειτουργία μιας μονάδας αναερόβιας μηχανικής-βιολογικής επεξεργασίας σύμμεικτων αποβλήτων χωρίς παραγωγή RDF, δυναμικότητας λειτουργίας έως και 63.000 τόνων/έτος απορριμμάτων (αστικά σύμμεικτα απορρίμματα και προδιαλεγμένα βιοαπόβλητα), με ελάχιστη εγγυημένη ποσότητα τους 45.000 τόνους. Η μονάδα προορίζεται να εγκατασταθεί στον χώρο που έχει κατασκευαστεί ΧΥΤΥ για την υποδοχή των υπολειμμάτων και ως εκ τούτου δεν απαιτούνται υποδομές διάθεσης. Η μονάδα θα εξυπηρετεί ολόκληρη την περιφερειακή ενότητα Σερρών καθώς και τον δήμο Κιλκίς.

Υπενθυμίζεται ότι η διαγωνιστική διαδικασία είχε ολοκληρωθεί ήδη από τον Ιανουάριο του 2014, αναδεικνύοντας ως προσωρινό ανάδοχο την κοινοπραξία Intrakat – Αρχιρόδον – Envitec.