ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εργα μόλις 5,9 εκατ. στα λιμάνια της χώρας

Εργα μόλις 5,9 εκατ. στα λιμάνια της χώρας

Επιπρόσθετες επενδύσεις σε λιμάνια στα οποία έχουν εντοπιστεί σημαντικά προβλήματα ασφαλείας ή χρειάζεται να αποκατασταθούν ζημιές ενέκρινε η Γενική Γραμματεία Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής του υπουργείου Ναυτιλίας. Μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ενεκρίθη ποσό ύψους 1.084.000 ευρώ, από τον προϋπολογισμό του 2016 για έργα στους λιμένες Ευβοίας, Κέρκυρας, Βόλου, Πύλου, Λευκάδας, Μυτιλήνης και Ρεθύμνου.

Ετσι το σύνολο του ποσού που απορροφήθηκε από το ΠΔΕ της Γενικής Γραμματείας Λιμένων για φέτος διαμορφώνεται συνολικά σε περίπου 5.900.000 ευρώ και κατανεμήθηκε σε 76 έργα. Το ποσό αυτό χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα μικρό από κύκλους της λιμενικής βιομηχανίας, που υπογραμμίζουν τις μεγάλες ελλείψεις σε υποδομές και υπηρεσίες, οι οποίες υπονομεύουν την ανάπτυξη της τουριστικής και ακτοπλοϊκής δραστηριότητας και κυρίως τις τοπικές οικονομίες.

Τα κριτήρια σύμφωνα με τα οποία επιλέχθηκαν τα λιμενικά έργα, κατά το υπουργείο, αφορούσαν την κάλυψη έκτακτων και επειγουσών αναγκών των λιμένων, χωρίς την αλλαγή των χαρακτηριστικών τους και με προϋπολογισμό έργου που να μην ξεπερνά τις 100.000 ευρώ προ ΦΠΑ για κάθε λιμένα.