ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Υψηλή ανάπτυξη και νέα προϊόντα σε νέες αγορές η Chipita

Η δημιουργία νέων προϊόντων και το «άνοιγμα» νέων αγορών εξακολουθούν να αποτελούν τους βασικούς άξονες της στρατηγικής της Chipita, η οποία εμφάνισε ικανοποιητικούς ρυθμούς ανάπτυξης τόσο των πωλήσεων όσο και των κερδών στο πρώτο τρίμηνο της τρέχουσας χρήσης. Ο κύκλος εργασιών του ομίλου Chipita διαμορφώθηκε σε 13,423 δισ. δρχ. έναντι 10,819 δισ. δρχ., παρουσιάζοντας αύξηση 24%. Τα μικτά κέρδη βελτιώθηκαν κατά 5,6% και ανήλθαν σε 4,346 δισ. δρχ. από 4,116 δισ. δρχ. στο πρώτο τρίμηνο του 2000. Οι αποσβέσεις που διεργήθηκαν ήταν αυξημένες κατά 25% και έφθασαν τα 1,271 δισ. δρχ. από 1,016 δισ. δρχ. Τα καθαρά κέρδη χρήσεως προ φόρων ανήλθαν σε 1,168 δισ. δρχ. από 942 εκατ. δρχ. σημειώνοντας βελτίωση κατά 24%. Σύμφωνα με τη διοίκηση της εταιρείας, η ιδιαίτερα θετική πορεία των εταιρειών της Ανατολικής Ευρώπης συνεχίσθηκε και στο πρώτο τρίμηνο της φετινής χρονιάς. Εκτιμά δε, με αυξανόμενους ρυθμούς πρόκειται να κινηθούν τα αποτελέσματα της εταιρείας και στο υπόλοιπο του έτους. Σήμερα παραγωγική δραστηριότητα η Chipita αναπτύσσει σε Βουλγαρία, Ρουμανία, Αίγυπτο, Πολωνία, Πορτογαλία, ενώ τον Σεπτέμβριο αναμένεται να τεθούν σε λειτουργία η μονάδα στη Ρωσία και το εργοστάσιο που δημιουργούν από κοινού με την Pepsico στο Μεξικό. Στο πλαίσιο της συνεργασίας των δύο εταιρειών σχεδιάζεται η δημιουργία ενός ακόμη, αυτή τη φορά στη Βραζιλία. Κατά την περυσινή χρήση τα κέρδη από τη δραστηριότητα της Chipita στην Ανατολική Ευρώπη ξεπέρασαν τα 2 δισ. δρχ. Σημειώνεται ότι στην Chipita East Europe, θυγατρική της Chipita International, απέκτησε συμμετοχή 2,5% η Εμπορική Κεφαλαίου. Η Chipita East Europe είναι μητρική εταιρεία των εταιρειών Chipita Bulgaria, Chipita Romania, Chipita Poland και Chipita Russia.

Ο όμιλος Μαΐλλη συνεχίζει την υλοποίηση του business plan για τη διετία 2001-2002 με βασικούς άξονες την περαιτέρω ανάπτυξη και τη βελτίωση της κερδοφορίας.