ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στην… προκρούστεια κλίνη του ΥΠΕΘΟ τα ολυμπιακά έργα

Μετά την άμυνα, «προκρούστεια τακτική» ακολουθεί το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και στα έργα της Ολυμπιάδας του 2004.

Το αρχικό κόστος του περίπου 1,3 τρισ. δραχμών εκτινάχθηκε στα 2 τρισ. δραχμές. Η κυβέρνηση καταβάλλει προσπάθειες να το συγκρατήσει στο 1,5 τρισ. δραχμές.

Σε γενικές γραμμές, οι αρμόδιοι έχουν καταλήξει στην απόφαση να χρηματοδοτηθούν μόνο τα υποχρεωτικά έργα, ενώ τις σχετικές διευθετήσεις ανέλαβε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Γ. Παπαντωνίου. Αυτό σημαίνει ότι παραπέμπονται στο μέλλον όσα έργα είχε γίνει προσπάθεια να ενταχθούν στην Ολυμπιάδα, χωρίς να έχουν αμιγώς σχετικό χαρακτήρα.

Χθες ήταν η σειρά του υπουργείου Μεταφορών. Ο αρμόδιος υπουργός Χρήστος Βερελής συναντήθηκε στο ΥΠΕΘΟ με τον κ. Γ. Παπαντωνίου. Στη συνάντηση αποφασίσθηκε να επιταχυνθούν οι ρυθμοί για την υλοποίηση των απολύτως υποχρεωτικών έργων.

Από την «προκρούστεια» κλίνη του ΥΠΕΘΟ είχε περάσει πρόσφατα και το ΠΕΧΩΔΕ, ενώ εντός των επόμενων ημερών αντίστοιχες συναντήσεις θα υπάρξουν και με άλλους φορείς που διαχειρίζονται έργα της Ολυμπιάδας του 2004.

Οι περικοπές στα έργα της Ολυμπιάδας αποτελούν συνέχεια του γενικότερου κύματος περικοπών, που έχει ενσκήψει εδώ και μερικούς μήνες, ως αποτέλεσμα των δημοσιονομικών ανισορροπιών που εμφανίσθηκαν μετά την ΟΝΕ.

Αυτές ξεκίνησαν από το υπουργείο Εθνικής Αμυνας, όπου ως γνωστόν υπήρξε μείωση του πενταετούς εξοπλιστικού προγράμματος 2001 – 2005 κατά 1 τρισ. δραχμές. Μεγάλες περικοπές δαπανών (περίπου 3 τρισ. δραχμές) εξήγγειλε ο κ. Παπαντωνίου για τα επόμενα τρία χρόνια, αλλά χωρίς προς το παρόν να έχει διευκρινίσει τους τομείς όπου θα λάβουν χώρα.

– Βεβαίωση από τον ΟΑΕΔ ότι ο αιτών είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα του επί ένα συνεχές δωδεκάμηνο πριν από την υποβολή της αίτησής του και κατέχει κάρτα ανεργίας, ανανεούμενη ανά μήνα.