ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τι αποκαλύπτει ο ισολογισμός της ΔΕΚΑ για το 2000

Γκρίζο ισολογισμό για τη χρήση του 2000 παρουσίασε χθες η γνωστή εταιρεία ΔΕΚΑ Α.Ε. του υπουργείου Οικονομικών, «προκαλώντας» τους ειδικούς να τον αποκρυπτογραφήσουν.

Τα μεγέθη του ισολογισμού, αν και φτωχά, αποκαλύπτουν ότι η ΔΕΚΑ δεν μειώνει (όπως όφειλε) το δημόσιο χρέος, πληρώνει τεράστιες προμήθειες στις τράπεζες για τη σύναψη δανείων και συνεχίζει να κινείται σε ένα κλίμα απόλυτης αδιαφάνειας.

Οπως δείχνουν τα στοιχεία του ισολογισμού στη διάρκεια του 2000, περιορίσθηκε σημαντικά η συμμετοχή της ΔΕΚΑ στη μείωση του χρέους. Η μικρή συνεισφορά στη μείωση του χρέους (μόνο 407 δισ. το 2000 έναντι 1,22 τρισ. το 1999) ακυρώνει στην πράξη τον βασικότερο ιδρυτικό της ρόλο και προκαλεί ερωτήματα για το τι εξυπηρετεί πραγματικά σήμερα η ΔΕΚΑ.

Η ΔΕΚΑ παρουσίασε (όπως ήταν αναμενόμενο) το 2000 κέρδη 20,3 δισ. δραχμές τα οποία οφείλονται κατά το ήμισυ στη μεταφορά τόκων από το 1999 στη χρήση του 2000. Χωρίς τη μεταφορά αυτή, τα κέρδη του 2000 θα ήταν μικρότερα από εκείνα του 1999 που είχαν ανέλθει στα 11,2 δισ. δραχμές.

Η αξία των μετοχών που είχε στα ταμεία της η ΔΕΚΑ το 2000, όπως προκύπτει από τον ισολογισμό, ανήλθε στα 126,2 δισ. δραχμές από 76,4 δισ. δραχμές που ήταν στο αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους. Αυτό, όπως ισχυρίζονται οι ειδικοί, στην ανάγνωση των ισολογισμών, καταδεικνύει τη διαδεδομένη άποψη της ευρείας αγοράς μετοχών από τη ΔΕΚΑ Α.Ε. στο διάστημα μέχρι τις εκλογές της 9ης Απριλίου 2000.

Εντύπωση προκαλεί πάντως και το γεγονός ότι από χαρτοφυλάκιο 126 δισ. (του οποίου ένα μεγάλο μέρος είναι μετοχές εταιρειών μη εισηγμένων στο ΧΑΑ) κατόρθωσε να πετύχει έσοδα από μερίσματα και τόκους ύψους 432 δισ. δραχμών. Απόδοση δηλαδή της τάξης του 400%… Επίσης ο ισολογισμός του 2000 εμφανίζει χρεωστικούς τόκους 17,5 δισ. δραχμές. Τούτο δημιουργεί απορίες για τό ύψος των δανείων που συνάφθηκε και κυρίως για το ύψος των προμηθειών που πλήρωσε η ΔΕΚΑ στη διάρκεια του 2000.

Περί του θέματος αυτού επικρατεί πλήρη αδιαφάνεια (όπως ακριβώς επεδίωκαν οι δημιουργοί της) και ουδείς γνωρίζει πώς ακριβώς κινείται η ΔΕΚΑ, αλλά και τα κόστη από τη λειτουργία της. Αντίθετα πολοί γνωρίζουν ότι αποτέλεσε ένα βασικό παράγοντα που συνέβαλε στη συνεχιζόμενη μέχρι σήμερα κακοδαιμονία του ΧΑΑ. Οι παρεμβάσεις στην προεκλογική περίοδο συνέβαλαν στη στρέβλωση της αγοράς, αλλά και παραπλάνησαν χιλιάδες Ελληνες επενδυτές στο να παραμείνουν στο ΧΑΑ μέχρι την ημερομηνία των εκλογών του 2000. Οι τραγικές δηλώσεις του κ. Παπαντωνίου «περί τερματισμού της νευρικότητας την επομένη των εκλογών», είναι περισσότερο επίκαιρες από ποτέ, τις τελευταίες ημέρες που το αναβαθμισμένο ΧΑΑ πέφτει με ταχύ ρυθμό.

1) Μετρητά που τυχόν καταβάλλονται ως μέρος του χαρτοφυλακίου ασφάλειας θα δεσμεύονται σε ειδικό λογαριασμό σε πιστωτικό ίδρυμα, με όρους που συμφωνούνται μεταξύ των αντισυμβαλλομένων,