ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ισόβια Εγγυημένη Σύνταξη

Ενα νέο προϊόν θα συμπεριλάβει σύντομα στον «στόλο» των επενδυτικών της προγραμμάτων η τράπεζα EFG Ασφαλιστική Ζωής. Πρόκειται για ένα πρωτοποριακά σχεδιασμένο προϊόν, αφού για πρώτη φορά λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες των ανθρώπων που ξεφεύγουν από το τυπικό «οικογενειάρχης με παιδιά». Εχει σχεδιαστεί για ανθρώπους με ρεαλιστικούς -όσον αφορά τις αποδόσεις- στόχους και για όσους δεν επιθυμούν να εμπλέκονται με «γραφειοκρατικές» διαδικασίες. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα Ισόβιας Εγγυημένης Σύνταξης με εγγυημένη αναπροσαρμογή 2% κατά έτος. Δίνει τη δυνατότητα στον πελάτη να εξασφαλίσει μια εγγυημένη μηνιαία σύνταξη ή ένα εφάπαξ εγγυημένο κεφάλαιο στην ηλικία που επιλέγει.

Επιλογή σύνταξης

Σε αντίθεση με τη διαδικασία που ακολουθείται συνήθως, σε αυτό το προϊόν ο πελάτης έχει τη δυνατότητα να ορίσει ο ίδιος το ποσό της μηνιαίας σύνταξης που επιθυμεί να λαμβάνει μετά τη λήξη του προγράμματος, και μετά έρχεται η εταιρεία να υπολογίσει και να ορίσει το ασφάλιστρο που θα οφείλει να καταβάλει ο πελάτης μέχρι και την ημερομηνία έναρξης της σύνταξης. Είναι κατασκευασμένο κατά τέτοιο τρόπο ώστε να «χτίζεται» από μόνο του με την κάθε ετήσια καταβολή, μέσω της οποίας, ο ασφαλισμένος «αγοράζει» ένα μέρος του ποσού της σύνταξης που ο ίδιος έχει επιλέξει να του καταβληθεί στη λήξη. Γεγονός το οποίο σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρχει συνέπεια στην καταβολή των ασφαλίστρων για να μπορεί να προκύψει το ποσό της σύνταξης στην συγκεκριμένη ημερομηνία που έχει επιλεγεί από τον πελάτη.

Σε περίπτωση βέβαια που συμβεί η οποιαδήποτε παράλειψη καταβολής ασφαλίστρου, το ποσό δεν είναι απαιτητό (υποχρεωτικό να καταβληθεί), αλλά ο ασφαλισμένος θα πρέπει να γνωρίζει ότι θα μειωθεί το ποσό της σύνταξης που επέλεξε.

Σε κάθε περίπτωση, ο ασφαλισμένος μπορεί να μειώσει ή και να αυξήσει (αναπροσαρμογή) το ποσό της ετήσιας καταβολής του ή ακόμη να κάνει την οποιαδήποτε επιπλέον καταβολή, σε περίπτωση που το επιτρέπουν τα οικονομικά του. Το σημαντικότερο, όμως, πλεονέκτημα του εν λόγω ασφαλιστηρίου, όπως επισημαίνει ο διευθυντής marketing της εταιρςίας κ. Σ. Γιόκαρης, είναι ότι «η EFG Ζωής εγγυάται στον ασφαλισμένο ότι το ποσό της σύνταξης που επέλεξε είναι το ελάχιστο εγγυημένο ποσό που θα λάβει στην ηλικία που το επέλεξε, ενώ επιπλέον εγγυάται ότι το ποσό αυτό θα αυξάνεται σε ποσοστό 2% κάθε χρόνο από την ημερομηνία που θα αρχίσει να εισπράττει ο πελάτης». Η διαχείριση και η επένδυση των ασφαλίστρων γίνεται κατά την κρίση της ασφαλιστικής, ενώ τα ποσά των ασφαλίστρων και της σύνταξης είναι σε ευρώ.

Για μόνους και συμβίους

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα ενδείκνυται για δύο διαφορετικούς τύπους ασφαλισμένων. Πρώτον, για άτομα που δεν έχουν ιδιαίτερη ανάγκη ή δεν επιθυμούν να εξασφαλίσουν κάποιο μέλος της οικογένειάς τους. Γι’ αυτό, όπως επισημαίνει ο κ. Γιόκαρης, είναι ιδανικό για ανθρώπους που είτε ζουν μόνοι είτε συζούν και καλύπτουν αυτόνομα τις ανάγκες τους. Και, δεύτερον, για άτομα που έχουν ανάγκη να εξασφαλίσουν κάποιο μέλος της οικογένειάς τους, αλλά δεν θέλουν να εμπλακούν με πολύπλοκα και σύνθετα ασφαλιστήρια συμβόλαια.

Στον πρώτο τύπο σύνταξης, ο ασφαλισμένος λαμβάνει την εγγυημένη σύνταξη καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του. Ενώ σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος αποβιώσει κατά το διάστημα που εισπράττει τη σύνταξή του, το 100% της εγγυημένης σύνταξής του μεταβιβάζεται στους οποιουσδήποτε νόμιμους κληρονόμους του. Στον δεύτερο τύπο σύνταξης, ο ασφαλισμένος επίσης θα λαμβάνει την εγγυημένη σύνταξη καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του, ενώ σε περίπτωση θανάτου, η σύνταξη θα καταβάλλεται στους δικαιούχους που έχει ο ίδιος ορίσει.

Πρέπει να σημειωθεί ότι σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου πριν από την ηλικία που έχει επιλέξει να αρχίσει η καταβολή της σύνταξης, τότε καταβάλλονται στους δικαιούχους ή νόμιμους κληρονόμους τα ασφάλιστρα που έχει ήδη πληρώσει καθώς και τα συσσωρευμένα μερίσματα που αναλογούν.

Το θέμα είναι πότε θα ξεκινήσει και στην Ελλάδα μια συνεπής όσο και συστηματική προσπάθεια με στόχο την απελευθέρωση της οικονομίας από την ασφυκτική ρύθμισή της, που τελικά προσθέτει κόστος στις επιχειρήσεις και ενισχύει την παραοικονομία.