ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το ING Group αύξησε 11% τα κέρδη στο τρίμηνο

Αύξηση των καθαρών λειτουργικών κερδών κατά 11% στο πρώτο τρίμηνο του 2001 ανακοίνωσε το ING Group, το οποίο στην Ελλάδα εκπροσωπείται από τη Nationale Νederlanden.

Συγκεκριμένα, τα καθαρά λειτουργικά κέρδη του ομίλου ανήλθαν σε 1.031 εκατ. ευρώ, δηλαδή 385 δισ. δρχ. Η καθαρή απόδοση επί των ιδίων κεφαλαίων του ομίλου αυξήθηκε από 12,2% (για ολόκληρη τη χρήση του 2000) σε 18,1% στο πρώτο τρίμηνο του 2001.

Εσοδα 2,9 δισ. ευρώ

Τα καθαρά λειτουργικά κέρδη από ασφαλιστικές δραστηριότητες (ζωής και γενικές) αυξήθηκαν κατά 29,5% σε 681 εκατ. ευρώ (232 δισ. δρχ.). Αντίστοιχα τα καθαρά λειτουργικά κέρδη από τραπεζικές δραστηριότητες αυξήθηκαν κατά 49% σε 450 εκατ. ευρώ (153 δισ. δρχ.) σε σύγκριση με το τέταρτο τρίμηνο του 2000.

Τα συνολικά έσοδα από ασφάλιστρα αυξήθηκαν κατά 77,3%, φθάνοντας σε 12,9 δισ. ευρώ (4,4 τρισ. δρχ.) έναντι 7,27 δισ. ευρώ του πρώτου τριμήνου του 2000. Τα υπό διαχείριση κεφάλαια αυξήθηκαν κατά 2,1% σε 514 δισ. ευρώ. Τέλος, το σύνολο ενεργητικού στο πρώτο τρίμηνο ανήλθε σε 715 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 9,9% από το τέλος του 2000.