ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αυξάνει την ενημέρωση με νέα βάση δεδομένων η ΕΘΕ

Αρχές Ιουλίου αναμένεται η «πρεμιέρα» της βάσης δεδομένων που προετοιμάζει τώρα η Ενωση Θεσμικών Επενδυτών, με στόχο την πληρέστερη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού για τις Εταιρείες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου και τα αμοιβαία κεφάλαια.

Αναλυτικότερα, η νέα βάση δεδομένων θα δημοσιεύεται σε καθημερινή βάση προσφέροντας πληροφορίες τόσο για τις ημερήσιες εξελίξεις της αγοράς όσο και για την εικόνα που παρουσιάζουν στη λήξη της κάθε συνεδρίασης οι μετοχές των ΑΕΕΧ, αλλά και οι αποδόσεις των αμοιβαίων κεφαλαίων, καθώς και στοιχείων για εισροές – εκκροές κεφαλαίων στα Α/Κ. Ετσι, στη φάση αυτή, έχει ζητηθεί από τις ΑΕΕΧ και τις ΑΕΔΑΚ να συγκεντρώσουν ιστορικά στοιχεία της εταιρείας τους από την πρώτη ημέρα λειτουργίας τους ή έστω από την πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσης της μετοχής τους στο Χρηματιστήριο (ΑΕΕΧ). Τα στοιχεία αυτά θα αφορούν τη διοίκηση και τους διαχειριστές της κάθε εταιρείας, τη συμπεριφορά των μετοχών των ΑΕΕΧ και τις αποδόσεις των Α/Κ κατά το παρελθόν και τις επιχειρηματικές κινήσεις που έχουν πραγματοποιήσει.

Παράλληλα, θα δημοσιεύονται καθημερινά, στοιχεία που αφορούν την εσωτερική αξία της μετοχής και την απόδοσή της από την αρχή του έτους, καθώς και την ανανέωση, ανά τρίμηνο, των πληροφοριών που σχετίζονται με την κλαδική σύνθεση των χαρτοφυλακίων των ΑΕΕΧ και της ρευστότητας που αυτές διαθέτουν.

Η database θα δημοσιεύεται καθημερινά στο site της Ενωσης Θεσμικών Επενδυτών (www.ugii.gr). Στο πλαίσιο της πληρέστερης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού εντάσσεται και η πρόταση της ΕΘΕ για την πρόσληψη από κάθε εταιρεία ενός ατόμου που θα αναλάβει υπεύθυνα και αποκλειστικά την εξυπηρέτηση και την ενημέρωση των μετόχων.