ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οδηγία-ασπίδα για τους μικρομετόχους σε εξαγορές εταιρειών

Σημαντική ενίσχυση της θέσης των μικρομετόχων εταιρειών, οι οποίες γίνονται στόχος εξαγοράς, έναντι των μετόχων πλειοψηφίας, προβλέπει πρόταση οδηγίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η οποία εγκρίθηκε έπειτα από μακρές διαβουλεύσεις και την επίτευξη, αργά τη νύχτα της Τρίτης, συμφωνίας των 15 κυβερνήσεων με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Θεμελιώδες συστατικό της οδηγίας, η οποία θα τεθεί σε ισχύ το 2005, είναι η απαραίτητη συναίνεση των μετόχων, μέσω της γενικής συνέλευσης, για την ενδεχόμενη απόκρουση μιας προσφοράς. Επιπλέον, η εταιρεία που επιχειρεί την εξαγορά υποχρεούται στην κατάθεση προσφοράς για την απόκτηση όχι μόνον των μετοχών που θα της δώσουν τον έλεγχο της επιχείρησης, αλλά του συνόλου των μετοχών της, κάτι που ήδη ισχύει στην ελληνική νομοθεσία.

Σύμφωνα με την οδηγία, η εταιρεία ή το φυσικό πρόσωπο που αποκτά τον έλεγχο μιας εταιρείας οφείλει παράλληλα να καταθέτει προσφορά εξαγοράς του συνόλου των μετοχών της εταιρείας, προσφέροντας ένα «λογικό αντίτιμο», το οποίο δεν είναι απαραίτητα το ίδιο που καταβλήθηκε για το πλειοψηφικό πακέτο. Το σημαντικό στοιχείο είναι πως το τίμημα αυτό δεν θα προσδιορίζεται από την ενδιαφερόμενη εταιρεία αλλά την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς του κράτους-μέλους στο οποίο εδρεύει η επιχείρηση που εξαγοράζεται.

Ετσι παρέχεται στους μικρομετόχους η σημαντική εξασφάλιση ότι δεν θα εξανεμισθεί εν μία νυκτί η επένδυσή τους, σε αντίθεση με τα ισχύοντα σήμερα σε κράτη-μέλη όπως στην Ολλανδία, όπου δεν υπάρχει η παραμικρή πρόνοια για την εξασφάλιση των μικρομετόχων.

Εξάλλου, η ανάσχεση ή αποδοχή πρότασης εξαγοράς, για την οποία σήμερα αποφασίζει το Δ.Σ., θα πρέπει να περνά από τη γενική συνέλευση ενώ οι μέτοχοι θα έχουν ενημερωθεί γραπτώς και εγκαίρως για την πρόταση και τις λεπτομέρειές της.

Ενημέρωση, τέλος, θα πρέπει να έχουν και οι εργαζόμενοι σύμφωνα με την οδηγία, ώστε να καταστούν σαφείς σε αυτούς εξαρχής οι συνέπειες της εξαγοράς στις θέσεις εργασίας, εν ολίγοις πόσες θέσεις προβλέπεται να καταργηθούν ή και να μεταφερθούν, π.χ., σε άλλες παραγωγικές μονάδες.