ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Κορωνίς»: μείωση κύκλου εργασιών και προ φόρων κερδών

Μειωμένο κύκλο εργασιών και προ φόρων κέρδη, αλλά ενισχυμένα λειτουργικά κέρδη ήταν ο οικονομικός απολογισμός της «Κορωνίς», θυγατρικής του ομίλου της ΓΕΚΑΤ, για τη χρήση 2000. Συγκεκριμένα, η εταιρεία παρουσίασε μείωση του κύκλου εργασιών κατά 20,2%, από 8,9 δισ. δρχ. σε 7,1 δισ. δρχ., γεγονός που σύμφωνα με τη διοίκηση της εταιρείας αποδίδονται στην ωρίμαση των υπό εκτέλεση έργων και στην καθυστέρηση που σημειώθηκε σε κάποια άλλα έργα, λόγω έλλειψης χρηματοδότησης. Αντίστοιχα, τα προ φόρων κέρδη μειώθηκαν κατά 36,4%, υποχωρώντας στο ποσό των 778,5 εκατ. δρχ., έναντι 1,225 δισ. δρχ. το 1999. Πάντως, σε επίπεδο λειτουργικών κερδών η εταιρεία κατέγραψε 1,05 δισ. δρχ., έναντι 857 εκατ. δρχ.

Η «Κορωνίς Α.Ε.» κατασκευάζει, είτε αυτόνομα είτε μέσω συμμετοχής σε κοινοπραξίες, οικισμούς συνολικού αριθμού 1.472 κατοικιών.

Μάλιστα, όπως ανέφερε ο κ Παττακός, έως τη 14η Ιουνίου, οπότε θα πραγματοποιηθεί η γενική συνέλευση της εταιρείας, θα υπάρχει και η πρόταση για την αλλαγή του ονόματος από το οποίο θα «φύγει» ο όρος Minoan.