ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αυξημένο μέρισμα 75% από την Informer

Τη διανομή μερίσματος 26 δραχμών ανά μετοχή για τη χρήση 2000 θα προτείνει η διοίκηση της Informer στην τακτική γενική συνέλευση της εταιρείας, που θα πραγματοποιηθεί στις 29 Ιουνίου.

Το μέρισμα είναι αυξημένο κατά 75% σε σύγκριση με το αντίστοιχο του 1999. Τα ολικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης της εταιρείας πληροφορικής κατά την περυσινή χρήση ανήλθαν σε 1,48 δισ. δραχμές έναντι ενός δισ. το 1999, παρουσιάζοντας αύξηση 48%. Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών προσέγγισε τα 8,8 δισ. δραχμές το 2000 με τα καθαρά κέρδη προ φόρων στα 3,51 δισ. δραχμές.

Στο πρώτο τρίμηνο του 2001, η Informer παρουσίασε κύκλο εργασιών ύψους 1,3 δισ. έναντι 834 εκατομμυρίων στο αντίστοιχο περυσινό διάστημα, ενώ τα κέρδη προ φόρων προσέγγισαν τα 390 εκατ. από 30 εκατ. δραχμές. Σε ενοποιημένη βάση η εταιρεία εμφανίζει έσοδα 3,08 δισ. και κέρδη προ φόρων 611 εκατομμύρια.

Πρόσφατα η Informer υπέγραψε συμφωνία για την εγκατάσταση του πληροφοριακού συστήματος Globus στην United Bulgaria Bank, μία από τις μεγαλύτερες τράπεζες της Βουλγαρίας που ανήκει στον όμιλο της Εθνικής Τράπεζας.

Η σχετική σύμβαση, ύψους επτά εκατομμυρίων δολαρίων, περιλαμβάνει τη μηχανογράφηση με το τραπεζικό σύστημα Globus του συνόλου των εργασιών της τράπεζας, τόσο στις κεντρικές υπηρεσίες όσο και στα 120 υποκαταστήματα. Η υλοποίηση αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στους ερχόμενους 18 μήνες και το έργο θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με τις εταιρείες Planet Ernst & Young και ΕΘΝΟΝΤΑΤΑ.