ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιθετική τιμολογιακή πολιτική και από την Τράπεζα Κύπρου

Η Τράπεζα Κύπρου είναι η πρώτη που ακολούθησε την Alpha Bank, ανακοινώνοντας χθες τη διάθεση στεγαστικού δανείου με επιτόκιο 4,90% σταθερό για τον πρώτο χρόνο. Σύμφωνα με την τράπεζα η μηνιαία δόση για δάνειο 15ετούς διάρκειας διαμορφώνεται στις 7.960 δρχ. ανά εκατομμύριο δανείου και για δάνειο 20ετούς διάρκειας σε 6.650 δρχ./εκατομμύριο δανείου (τον πρώτο χρόνο). Από το δεύτερο χρόνο και μετά η δόση διαμορφώνεται ανάλογα με το το πρόγραμμα που επιλέγει ο πελάτης και το ισχύον τότε επιτόκιο.

Οπως ανανκοινώθηκε, το νέο δάνειο παρέχεται με απλές και γρήγορες διαδικασίες καθώς εγκρίνεται άμεσα και εκταμιεύεται εντός 20 ημερών. Επιπλέον, προσφέρεται προεγκεκριμένο καταναλωτικό δάνειο έως 8 εκατ. δρχ. με προνομιακούς όρους, για την κάλυψη των πρώτων αναγκών που συνεπάγεται η απόχτηση κατοικίας.

Υπενθυμίζεται ότι την ίδια τακτική είχε ακολουθήσει η Τράπεζα Κύπρου και πέρυσι στον τομέα καταναλωτικής πίστης, μειώνοντας τα επιτόκιά της κατά 5% και πλέον μετά την εντυπωσιακή μείωση των αντίστοιχων επιτοκίων της Alpha. Η Τράπεζα Κύπρου, γενικότερα, ακολουθεί επιθετική τιμολογιακή πολιτική, διαμορφώνοντας τα επιτόκιά της σε ιδιαίτερα ανταγωνιστικά επίπεδα.

Οι περισσότερες τράπεζες, αν και ανακοινώνουν ότι η διάρκεια αποπληρωμής μπορεί να φθάσει μέχρι και 30 χρόνια, σπάνια το εφαρμόζουν λαμβάνοντας πάντα υπόψη την ηλικία του πελάτη. Η συνηθισμένη διάρκεια φθάνει τα 15 χρόνια.