ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ξένο εταίρο αναζητεί η Αγροτική Ασφαλιστική

Την αγορά ιδίων μετοχών μέχρι ποσοστού 10% και σε ανώτατη τιμή τα 30 ευρώ ανά μετοχή, ενέκρινε η γενική συνέλευση των μετόχων της Αγροτικής Ασφαλιστικής, προκειμένου να στηριχθεί η μετοχή της εταιρείας, που χθες έκλεισε στα 20,18 ευρώ. Αναφερόμενος στις προοπτικές της εταιρείας, ο διευθύνων σύμβουλος της Αγροτικής Ασφαλιστικής κ. Τρ. Λυσιμάχου, εκτίμησε ότι «σύντομα η τιμή της μετοχής της θα ενισχυθεί σημαντικά», εκτίμηση που συνέδεσε με την ένταξή της στον πίνακα του Δείκτη Μικρής Κεφαλαιοποίησης και στο γεγονός ότι παραμένει στο χαρτοφυλάκιο μεγάλων θεσμικών επενδυτών.

Αυξημένο μέρισμα

Σχολιάζοντας τις εξελίξεις στην ασφαλιστική αγορά, που σηματοδότησε η είσοδος της Eureko στην Ελλάδα, ο πρόεδρος της εταιρείας, κ. Αν. Χασιώτης, τόνισε ότι η ένταση του ανταγωνισμού στον ευρωπαϊκό χώρο, αποτελεί το αναγκαίο κακό και θα δώσει ώθηση και για άλλες αντίστοιχες κινήσεις. Στο πλαίσιο αυτό η αναζήτηση συνεργασίας με ξένο εταίρο, όπως δήλωσε ο κ. Λυσιμάχου εντάσσεται στους στρατηγικούς στόχους της εταιρείας, ενώ καθοριστική εξέλιξη για το μέλλον των ασφαλιστικών εταιρειών του ομίλου της Αγροτικής Τράπεζας, αποτελεί η απόφαση για τη δημιουργία ενιαίου φορέα των ασφαλιστικών εργασιών, καθώς όπως τόνισε ο κ. Χασιώτης, οι απαιτήσεις της ευρωπαϊκής αγοράς, προϋποθέτουν τη δημιουργία μεγάλων επιχειρησιακών σχημάτων.

Η χθεσινή γενική συνέλευση ενέκρινε επίσης τη διανομή αυξημένου κατά 10% μερίσματος για τη χρήση του 2000, δηλαδή 77 δρχ. ανά μετοχή, που αντιστοιχεί στο 38,5% της εταιρείας έναντι 35% που προβλέπει ο σχετικός νόμος. Απευθυνόμενος στους μετόχους, ο κ. Χασιώτης τόνισε ότι η Αγροτική Ασφαλιστική είναι μία από τις ελάχιστες εταιρείες του κλάδου που βελτίωσαν τα οικονομικά τους μεγέθη το προηγούμενο έτος, πετυχαίνοντας αύξηση της παραγωγής κατά 11,7% και σημαντική αύξηση των κερδών κατά 19%, ενώ σύμφωνα με τα στοιχεία του πρώτου τριμήνου του 2001, η παραγωγή αυξήθηκε κατά 8%, ενώ οι ενδείξεις για την πορεία των κερδών πιστοποιούν αύξηση κατά 14% περίπου.

Από την πλευρά του ο κ. Λυσιμάχου αναφέρθηκε στην πορεία υλοποίησης του επενδυτικού προγράμματος, που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

n τη συμφωνία με τη γερμανική εταιρεία Gerling, για την ίδρυση στη χώρα μας εταιρείας πιστώσεων, έργο που βρίσκεται σε φάση υλοποίησης,

n την επέκταση των δραστηριοτήτων της σε συνεργασία με την Αγροτική Ζωής στη Ρουμανία και τη Γερμανία,

n την προώθηση του έργου μηχανογραφικής ανασυγκρότησης, το οποίο θα αποτελέσει τη βάση της εφαρμογής μεθόδων ηλεκτρονικού εμπορίου.