ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ερευνες για οικονομικές ατασθαλίες 500 εκ. στο ΕΘΙΑΓΕ

Οταν κάποιος μπορεί ο ίδιος να αποφασίζει για τις εργασιακές του απολαβές θα προσπαθήσει να κάνει το καλύτερο… Κάπως έτσι λειτούργησε το ΕΘΙΑΓΕ (Εθνικό Ιδρυμα Αγροτικών Ερευνας), που εποπτεύεται από το υπουργείο Γεωργίας, καταβάλλοντας περίπου μισό δισ. δρχ. σε μισθοδοσίες με μη σύννομες αποφάσεις του Δ.Σ. του ιδρύματος, σύμφωνα με πόρισμα του Γενικού Λογιστηρίου του κράτους. Ηδη ανατέθηκε η διενέργεια ελέγχου οικονομικής διαχείρισης του ΕΘΙΑΓΕ στο Ελεγκτικό Συνέδριο με απόφαση των υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομικών και Δικαιοσύνης.

Οπως αναφέρεται σε δημοσίευμα της εφημερίδας «Ελευθερία», το πόρισμα αφορά παραβάσεις στη μισθοδοσία 439 ατόμων (από τον πρόεδρο και τα διευθυντικά στελέχη του ιδρύματος μέχρι και υπαλλήλους συμβασιούχους ή μη). Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το πόρισμα, ενώ η αμοιβή του προέδρου καθορίζεται με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας, το Δ.Σ. του ιδρύματος στις 12/7/1994, αποφάσισε την καταβολή μηνιαίων εξόδων παράστασης ύψους 200.000 δρχ. Το ποσό αυτό με διαρκείς αναπροσαρμογές έφτασε τις 750.000 δρχ. μηνιαίως από 1/1/1999. Επίσης στον πρόεδρο καταβάλλονται έξοδα παράστασης ύψους 50.000 δρχ. για κάθε συνεδρίαση του Δ.Σ. Από τη ρύθμιση αυτή, το ίδρυμα επιβαρύνθηκε αδικαιολόγητα με το πόσο των 10.000.000 δρχ. Επίσης, ο γενικός διευθυντής του ιδρύματος, που αμείβεται μηνιαίως με το ποσό του 1.100.000 δρχ., λαμβάνει ποσά για έξοδα παραστάσεων που φτάνουν τα 10.000.000 περίπου τον χρόνο. Σύμφωνα πάντα με το πόρισμα, διαπιστώθηκε ότι για έξοδα παράστασης του προέδρου και των μελών του διοικητικού συμβουλίου καταβλήθηκαν για την περίοδο 16/5/1996 μέχρι και το 2000, 21.000.000 δρχ., ενώ για έξοδα παράστασης του προέδρου και μελών του επιστημονικού συμβουλίου, 20.000.000 δρχ.

Το ίδρυμα επιβαρύνθηκε με 47.000.000 δρχ. για την τριετία 1997-2000, για αποζημιώσεις υπερωριακής απασχόλησης στο ερευνητικό προσωπικό και με 52.000.000 δρχ. για εκτός έδρας αποζημιώσεις, ποσά που πάντα καθορίζονταν με αποφάσεις του Δ.Σ. Επίσης περίπου 24.000.000 δρχ. καταβλήθηκαν ως αμοιβές ερευνητών και καθηγητών που ήταν κριτές σε προαγωγές ή προσλήψεις ερευνητικού προσωπικού, ενώ οι διατάξεις του ιδρύματος δεν προβλέπουν τέτοιες αμοιβές. Στο πόρισμα που υπογράφεται από τους ελεγκτές Γ. Μπούτο, Ελ. Τζήκα, Γ. Ραχούτη και Ευφ. Μιχαλάτου, τέλος, αναφέρεται ότι τα στοιχεία αφορούν δειγματοληπτικό έλεγχο σε ποσοστό 30% ενώ για πολλά έτη δεν υπήρχαν διαθέσιμα στοιχεία ώστε να γίνει πλήρης έλεγχος.